• تشخیص میزان دود و دما

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat