• تشخیص و برطرف نمودن تغییر به وجود آمده در تصاویر و متون

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat