• تصمیم گیری مدیران و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در این زمینه

فوریه 28, 2017

انجام پایان نامه رشته مدیریت اجرایی

انجام پایان نامه رشته مدیریت اجرایی رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی همراه با پایان نامه مدیریت اجرایی جهت تربیت و آموزش نیروهای خلاق و توانمند در […]