• تصمیم گیری مدیران و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در این زمینه

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat