• پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat