می 29, 2017

انجام پایان نامه ارائه یک سیستم توصیه‌گر برای انتخاب نقاط پرنده‌نگری در استان گلستان، ایران

انجام پایان نامه ارائه یک سیستم توصیه‌گر برای انتخاب نقاط پرنده‌نگری در استان گلستان، ایران در عرصه جهانی، توسعه فناوری اطلاعات تأثیر عمیق بر بخش گردشگری […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ارائه راهکارهای مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم‌های توصیه‌گر

انجام پایان نامه ارائه راهکارهای مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم‌های توصیه‌گر با توسعه‌ی سریع محیط جهانی وب، افراد می‌توانند دانش و اطلاعات […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی سیستم توصیه‌گر تحت وب برای خریداری املاک(ns2)

انجام پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی سیستم توصیه‌گر تحت وب برای خریداری املاک خرید و یا انتخاب مسکن از جمله مسائلی است که همه افراد، در […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ارائه روش جدید در سامانه‌های توصیه‌گر با رویکرد پالایش گروهی

انجام پایان نامه ارائه روش جدید در سامانه‌های توصیه‌گر با رویکرد پالایش گروهی سامانه‌های توصیه‌گر، ابزارهای نرم افزاری و تکنیک‌هایی هستند که برای کاربران پیشنهادهایی از […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه توسعه‌ی سیستم‌های پیشنهاد دهنده جهت سازگاری با تغییرات اولویت‌های کاربر در طول زمان

انجام پایان نامه توسعه‌ی سیستم‌های پیشنهاد دهنده جهت سازگاری با تغییرات اولویت‌های کاربر در طول زمان در روزگاری که محیط مجازی روز به روز گسترده تر […]