کانال و گروه تلگرام آموزش شبیه سازی
فوریه 16, 2018
نرم افزار های شبیه سازی شبکه
فوریه 18, 2018

آموزش انجام شبیه سازی پردازش تصویر دیجیتال

 مقدماتي بر پردازش تصوير در متلب

کاربردهای پردازش تصویر

بازرسی محصول،درجه بندی و دسته بندی محصول بر اساس پردازش تصاویر

اندازه گیری و کالیبراسیون

افزایش سرعت و کیفیت تولید

احراز هویت مانند تشخیص و پردازش اثر انگشت

شناسایی و تشخیص دست خط

تشخیص و لبه یابی تصاویر

تشخیص و تعیین سرعت خودرو از روی تصاویر

انجام پروژه در زمینه فشرده سازی تصویر

بازیابی تصویر

تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی

سیستم های تشخیص و ردیابی حرکت

سیستم های  تشخیص و خواندن انواع بارکد

سیستم های نظارت بر روی نوار تولید، نوار نقاله و ربات ها

مباحث مربوط به بازی ها و گرافیک کامپیوتری

مباحث مرتبط با بینایی ماشین و دریافت، آنالیز و استخراج داده ها

بهینه سازی تصاویر

شبیه سازی پردازش تصویر

پردازش تصاویر پزشکی

آموزش پردازش تصاویر

تشخیص تومور از تصاویر پزشکی

تشخیص پلاک خودرو در شرایط مختلف

پردازش تصاویر در زمینه تشخیص چهره با حالت های مختلف صورت و از جهات مختلف

پردازش تصاویر در زمینه شناسایی راه ها،عوارض و پدیده های طبیعی از تصاویر ماهواره ای

آموزش برنامه نویسی

شبیه سازی نرم افزاری

 • نحوه نوشتن يک M-File و تابع در متلب
 • بررسي انواع تصوير در متلب ( باينري، تصاوير سطوح خاکستري، تصاوير رنگي)
 • خواندن و توليد تصوير در متلب
 • نمايش يک يا چند تصوير در متلب
 • پيکسل و ROI در يک تصوير و نحوه خواندن و تغيير مقدار آن در متلب
 • محاسبه هيستوگرام و آمارگان تصوير در متلب و plot کردن آن در متلب
 • انواع کلاس تصاوير و تبديل تصاوير با کلاسهاي مختلف به يکديگر
 • انواع کلاس داده و تبديل آنها به يکديگر

 تبديل هاي مبتني بر هيستوگرام تصوير و تکنيک هاي فيلتر کردن مکاني تصاوير
تبديل هاي مبتني بر روشنايي تصوير

 • تنظيمات سطوح خاکستري
 • افزايش brightness

تبديل هاي مبتني بر هيستوگرام تصوير

 • نحوه محاسبه هيستوگرام و نمايش آن
 • بهبود کنتراست بر اساس histogram equalization
 • تطبيق هيستوگرام

فيلتر کردن تصوير در حوزه مکان

 • فيلتر هاي مکاني خطي
 • فيلتر هاي مکاني غيرخطي

 پردازش تصاوير در حوزه فرکانس

 • تبديل فوريه گسسته دو بعدي تصوير
 • فيلتر کردن تصوير در حوزه فرکانس
 • فيلترها ي متداول حوزه فرکانس
 • فيلترهاي Sharping تصوير در حوزه فرکانس
 • تبديل ويولت گسسته دو بعدي تصوير
 • آناليز تصوير بر اساس مولفه هاي فرکانسي ويولت
 • تبديل کسينوسي گسسته (DCT) يک تصوير

 بازيابي تصوير
مدل کردن نويز و تخريب هاي مختلف

 • نحوه تخريب تصوير به وسيله مدلهاي مختلف نويز
 • توليد نويز مکاني با توزيع دلخواه
 • نويزهاي پريوديک تصوير
 • تخمين پارامترهاي نويز تصوير

بازيابي تصوير در حضور نويز

 • بازيابي با استفاده از فيلتر هاي مکاني
 • بازيابي بر اساس فيلترهاي تطبيقي
 • کاهش نويز پريوديک تصوير
 • بازيابي بر اساس inverse filtering
 • بازيابي تصوير بر اساس فيلتر وينر
 • بازيابي تصوير مبتني بر الگوريتم Lucy-Richardson
 • بازيابي تصوير بر اساس Blind Deconvolution

 پردازش تصاوير رنگي

 • تصاوير با فضاي رنگي RGB در متلب
 • تصوير Indexed در متلب
 • تبديل تصاوير رنگي RGB به فضاهاي رنگي ديگر
 • تبديل هاي رنگي در متلب
 • فيلتر هاي مکاني تصاوير رنگي

 پردازش تصاوير مبتني بر مورفولوژي

 • تصاوير باينري و عمليات هاي منطقي بر روي آنها
 • Dilation و Erosion مورفولوژيکي تصاوير
 • Openning و Closing مورفولوژيکي تصاوير
 • عمليات Hit-or-Miss
 • ساير عمليات مورفولوژيکي تصاوير
 • برچسب گذاري بر اساس Connected Components
 • بازسازي مورفولوژيکي
 • عمليات مورفولوژيکي براي تصاوير سطح خاکستري

 ناحيه بندي تصاوير

 • تشخيص لبه اشياي موجود در تصوير
 • تشخيص خطوط تصوير
 • تشخيص گوشه اشياي موجود در تصوير
 • تشخيص خطوط با استفاده از تبديل هاف
 • ناحيه بندي بر اساس آستانه گذاري
 • ناحيه بندي هاي مبتني بر Region
 • ناحيه بندي تصاوير مبتني بر الگوريتم Watershed
 • ناحيه بندي تصاوير مبتني بر خوشه بنديk’means , C-means

 استخراج ويژگي و توصيف تصاوير

 • توصيف تصوير بر اساس کد Chain
 • توصيف تصوير بر اساس Boundary segment
 • توصيف تصوير بر اساس اسکلت
 • توصيف گر هاي تصوير مبتني بر مرز
  • توصيف گر فوريه
  • ممان هاي آماري
 • توصيف گر هاي تصوير مبتني بر ناحيه
 • توصيف گر بافت مبتني بر فيلتر گابور
 • توصيف گر بافت مبتني بر ماتريس هم رخدادي
 • توصيف گر بافت مبتني بر ماتريس Run-length
 • توصيف گر بافت مبتني بر الگوي باينري محلي LBP
 • توصيف گر بافت مبتني بر Moment invariants

 تشخيص اشيا

 • تشکيل بردارهاي الگو براي اشيا
 • کلاسبندي بردارهاي الگو
 • تشخيص اشيا مبتني بر خوش بندي

 مباحث ويژه

 • تناظريابي تصاوير و Template Matching
 • بازيابي تصاوير بر اساس دسته ويژگي ها
 • تشخيص اشياي محيط بر اساس شبکه هاي عميق
 • تشخيص ماشين مبتني بر اساس Mixture model
 • تشخيص نوشته هاي متني در تصاوير (OCR)
 • ارتباط با دوربين محلي لپ تاپ و آناليز تصاوير آنلاين دريافتي

آموزش انجام شبیه سکاربردهای پردازش تصویر , بازرسی محصول،درجه بندی و دسته بندی محصول بر اساس پردازش تصاویر, اندازه گیری و کالیبراسیون, افزایش
احراز هویت مانند تشخیص و پردازش اثر انگشت,شناسایی و تشخیص دست خط,
تشخیص و لبه یابی تصاویر,تشخیص و تعیین سرعت خودرو از روی تصاویر,انجام پروژه در زمینه فشرده سازی تصویر

فرم ثبت سفارش

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *