آموزش فارسی نرم افزار NS2

بدون ديدگاه

Notice: Undefined index: IRT in /var/www/vhosts/yaramoozan.ir/httpdocs/wp-content/plugins/xgravityforms-master x/currency.php on line 108

توضیحات

شبيه سازي ابزاري براي فهم بهتر محيط هاي مخابراتي است . در ميان محيط هاي گوناگون امروزه NS2 به عنوان بهترين آنها براي كاربرد هاي حرفه اي مي باشد .اين شبيه ساز كـه در سـال 1989 توسـط UC Berkeley مطرح شد ، براي كارهاي تحقيقاتي بسيار مناسب است . NS عبارتست از يك شبيه ساز گسسـته كه امكان شبيه سازي TCP ، مسير دهي و پروتكلهاي multicast را در شبكه هاي با سيم و بي سـيم فـراهم مي كند. NS2 به صورت گسترده اي در بررسي هاي آكادميك مخابرات سيار در شبكه هاي ad‐hoc بكـارمي رود و IEEE 802.11 MAC و تعدادي از مدلهاي انتشاري را پشتيباني مي كنـد. امـا در مواجهـه بـا PHY و انتشار امواج كامل نيست. NS2 يك منبع گسترده مي باشد كه يادگيري آن زمانبر مي باشد و نيـاز بـه يـكسري تعاريف و جمع آوري اطلاعات دارد .
اقسام شبيه ساز هاي شبكه ها
از ميان ساير شبيه ساز هاي شبكه ها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
– OPNET 
يك شبيه ساز مشهور ديگر اسـت كـه در صـنعت و بخـش مطالعـات كـاربرد دارد امـا تجـاري اسـت ويادگيري آن زمانبر است.
– MATLAB 
پروژه هاي شبيه سازي گوناگون را امكانپذير مي كند و زبان ساده اي دارد كه توسـط آن مـيتـوان كار هاي زيادي انجام داد .( انتشار امواج راديويي ، تحرك ، NET ، MAC ، PHY و مسير دهي APP ، ad‐hoc و پروتكل هاي مسير )
– : Glomosim 
اين شبيه ساز عمدتا براي شبيه سازي تحرك به كار مي آيد .

 

اهداف شبيه ساز NS2
هدف استفاده از NS2 بررسي يك ابزار شبيه ساز پيشـرفته جهـت نشـان دادن تبـادلات دو ميـز بـان وفاكتورهايي كه روي عملكرد سيستم مخابراتي تاثير دارند است ( مدل انتشاري، واسطMAC ، ساختار MAC ، پروتكل هاي مخابراتي و …..)
-تدارك تحقيقات شبكه و آموزش:
طراحي پرو تكل ها و مطالعات ترافيكي و….. ، مقايسه پرو تكل ها ، طراحي معماريهاي جديد و …
– تدارك محيط هاي گروهي :
منابع باز و گسترش آزاد ، افزايش ميزان اعتماد به نتايج
در اولين بر خورد شبيه سازي توسط NS2 ممكن است سخت به نظر برسد ، در NS2 از دو زبان اسـتفاده مي كنيم . ابتدا مهمترين خواص را توسط OTcl بيان مي كنيم و سپس توسط C++ سايرين را مي نويسـيم  ، در پوشه هاي مختلف آن را كلاسه بندي مي كنيم و هر كدام مخصوص يك پروتكل ويژه خواهد بود.
شكل زير رابطه ميان برنامه هاي مختلف NS2 را نشان مي دهد، چنان كـه نشـان داده شـده اسـت، لازم است شبيه سازي توسط ساخت يك برنامه ترافيكي (cbgen) و يك سازنده تحرك (setdest) تكميل شود .
اين سازنده تحرك به محقق اجازه مي دهد كه آثار تحرك را به سادگي در مسير هاي مختلف و تصادفي نقاط بررسي كند.

 

زبانهاي بكار رفته در NS2
OTcl  
براي توليد ساختار و توپولوژي شبكه بكار مي آيد كه تنها سطح مورد نيـاز بـراي محـيط شـبيه سـازي شماست . بدين وسيله به سادگي مي توان پارامتر هاي شبكه را شـكل داد .امـا جهـت تحقيقـات و تطبيـق معماري پروتكل ها كافي نمي باشد .

 

++C

 

مهمترين بخش NS2 است كه جهت سـاخت هسـته معمـاري طراحـي پروتكـل هـا لازم اسـت و شـامل جزئيات تحقيقات مي شود.

 

چرا از دو زبان استفاده مي كنيم؟
در طي نوشتن برنامه هاي شبيه سازي اينكه بتوان جزئيات پروتكل ها را هم شبيه سازي كـرد بـراي مـا بسيار اهميت دارد ، به گونه اي كه اجراي برنامه سريع باشد همچنـين اينكـه بتـوان پارامترهـا را در صـورت لزوم تغيير داد يا تركيب كرد نيز حائز اهميت است.
بخش C++ سريع اجرا مي شود امـا از لحـاظ نوشـتن كـد برنامـه و ايجـاد تغييـرات در آن كنـد اسـت در حالي كه نوشتن OTcl راحت است اما اجراي آن آرام مي باشد.

 

پروتكل ها مدل هاي قابل پوشش توسط NS2:
با استفاده از NS2 مي توان در موارد زير شبيه سازي را به انجام رساند:
شبكه هاي بي سيم
Unticast
Multicast
Hierarchical
routing مسير دهي
TCP 
UDP 
mobile IP
QOS
telnet 
ftp 
Cbr
ad-hoc مسير دهي
شبكه هاي حسگرها ( SensorSim كه توسط NS2 ساخته مي شود و قابليتهاي اضافه شده بـه آن )
تحرك شبكه بر مبناي Mobile IP v6 است ولي محيط شبيه سازي مناسبي براي آن نداريم، NS2 نـرم افزاري مشهور جهت شبيه سازي شبكهاست و مسيري به نام ” Mobiwan” جهت شـبيه سـازي Mobile IP v6 در NS2 ايجاد شده است و بر مبناي NS2 و Mobiwan گسترش شبيه سازي تحرك شبكه انجام گرفته ا ست ، البته در اين مسير با مشكلاتي روبرو هستيم . Mobile IP v6 راه حلي ر ا براي گره متحـرك 130( MN) براي roam در اينترنت فراهم مي كند . تحرك شبكه يك ويژگي گسترش پذير اسـت ، در حـالي كـه واحـدهاي متحرك LAN هستند و گره هاي ساده نمي باشند .
اين LAN را يك شبكه متحرك مي ناميم كه از يك مسـير دهنـده متحـرك 131 ( MR ) و تعـدادي گـره متحرك شبكه ( MNN) تشكيل يافته است .

 

مراحل نوشتن يك شبيه سازي در NS2 :
• ايجاد روند برنامه رخداد
• روشن كردن مراحل پروسه 136
• ساخت شبكه
• تنظيم مسير دهي
• وارد كردن خطاها
• ساختن ارتباطات انتقالي
• ساخت ترافيك
• داده هاي كاربرد انتقالي

 

دوره آموزشی کامل شبیه ساز NS2

NS-2 یک شبیه ساز discrete event متن باز (open-source) می باشد که هدف از تولید آن در کارهای تحقیقاتی شبکه می باشد. NS-2 یک بستر مناسب برای شبیه سازی پروتکلهای TCP و routing و multicast در شبکه های بی سیم و سیمی (محلی یا ماهواره ای) را فراهم می کند.

 

از سال 1989 ، NS2 به طور پیوسته از طرف صنعت و دانشگاه ها به طور بسیار زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر با بهبود هایی که بر روی NS2 انجام شده است، اکنون شامل ابزارهایی برای مسیر یابی (routing) ، و transport و پروتکل لایه می باشد. محققین می توانند به سادگی با یک برنامه ساده یک شبکه را سازماندهی و نتایج حاصل را مشاهده و مورد ارزیابی کنند. بدون شک، NS2 یکی از شبیه ساز شبکه بسیار معروف و محبوب می باشد.

 

NS-2 با زبان ++C و یک نسخه شی گرا Tcl به نام OTcl نوشته شده است.

این نسخه بعد از تصحیح برخی نکات تهیه شده است و نسبت به نسخه قبلی کاملتر می باشد.

هزینه کلاس آموزشی NS2 در آموزشگاه های خصوصی بسیار بالا می باشد ! ولی شما می توانید تنها با پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی این محصول آموزشی منحصربفرد را دریافت نمایید.

فرم ثبت سفارش

  • تمامی درخواست های شما شامل: دوره های آموزشی تخصصی شبیه سازی دوره های آموزشی اجرای پیاده سازی مقاله دلخواه شما دوره های آموزشی پیاده سازی مقاله با آموزش ویدیویی دوره های آموزشی پیاده سازی Ns2 دوره های آموزشی شبکه در Ns3 , Cooja دوره های آموزشی پایتون دوره های آموزشی متلب دوره های آموزشی C++ مشاوره در پایان نامه (ایده پردازی) پیاده سازی فصل 4 پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی مقالات پایه دوره های آموزشی درخواستی و غیره... درخواست های مربوط به دوره ها آموزشی تخصصی در رشته سازی های مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات، مخابرات و غیره می تواند به ما ارسال شود.
  • این فیلد بسیار مهم می باشد. درخواست ها بر اساس ایمیل دسته بندی شده و پاسخ داده می شوند. لطفا ایمیل را صحیح وارد کنید.
  • در این بخش موارد مربوط به درخواست خود را توضح دهید عنوان پروژه عنوان درخواست شما ( پیاده سازی ، شبیه سازی مقاله ، دوره های آموزشی و ...) توضیح از کارتون و دقیقا درخواست شما چیست
  • در صورتی که فایلی میخواهید ارسال کنید می توانید از این بخش ارسال کنید - مانند : (jpg, gif, png, pdf)

دسته: آموزش شبکه های کامپیوتری, فیلم آموزشی فارسی  برچسب: Droptail, Network Animator, NS گره‏هاي Unicast, ns-packet, Superclass, آموزش NS2, آموزش تصویری NS2, آموزش تضمینی NS2, آموزش فارسی NS2, آموزش فارسی نرم افزار NS2, آموزش کاربردی NS2, آموزشگاه NS2, آموش مالتی مدیا NS2, اتصال Objectهاي ايجاد شدة اجزاء شبكه, اتصال Otcl, اجراي فرمان Otcl از يك C++ Object, اسكريپت سادة NS, اسكريپت شبيه سازي يك شبكة محلي, اسكريپت شبيه سازي يك مثال پخش چندتايي (Multicast), ايجاد Objectهاي مركب از قبيل گره‏ها، اتصالها, بهترین فیلم آموزشی NS2, پخش چندتايي (Multicast), پروتكل مسيريابي, پروتكل‏هاي لايه‏ هاي شبكه, پنجرة NAM از شبيه سازي Multicast, تابع عضو attach-agent, تدریس خصوصی NS2, تعريف كردن شكل بسته, تنظيم پارامترهاي اجزاي شبكه, تنظيم و جريان بسته‏ ها در شبيه سازي شبكه, توپولوژي سادة شبكة, توپولوژي شبيه سازي شبكة سرويس دهندة Web, توپولوژي شبيه سازي شبكة محلي, توليد كنندة ترافيك “cbr”, توليد كنندة ترافيك “ftp”, خودآموز NS2, دانلود NS2, دانلود آموزش NS2, دانلود جزوه NS2, دانلود کتاب NS2, دوره آموزشی NS2, دوره آموزشی تخصصی NS2, دوره آموزشی مجازی NS2, زمانبند رويداد گسسته, زير كلاس Connector و Classifier, ساختار فهرستي NS, سرويس دهندة Web, سلسله مراتب كلاسها, شبيه سازي يك سرويس دهندة Web, شبیه ساز شبکه NS2, شبیه سازی شبکه با NS2, شبیه سازی شبکه بی سیم, شناسة جريان داده از IPV6, فايل رديابي NAM, فرزندان كلاس كلمة كليدي superclass, فرمان پوستة رويداد (event shell), فرمت trace, فهرست tcl, فيلد string از AtEven, فیلم آموزشی NS2, فیلم آموزشی جامع NS2, فیلم آموزشی جدید رایگان NS2, فیلم آموزشی رایگان NS2, فیلم آموزشی رایگان مولتی مدیا NS2, فیلم آموزشی فارسی NS2, فیلم کلاس دانشگاه آزاد NS2, فیلم کلاس دانشگاه تهران NS2, فیلم کلاس دانشگاه صنعتی شریف NS2, قالب بستة NS, كتابخانة Otcl, كلاس TclObject, كلمة كليدي proc تعريف يك روال, كلمة كليدي puts, کارگاه تخصصی NS2, کتاب راهنما NS2, کلاس آنلاین NS2, کلاس دانشگاه NS2, گراف دريافتي (cbr) از گرة n3, مثال انتقال دادة كوچك, مثال سلسله مراتبي در C++ و Otcl, مثالي از اسكريپت Tcl, مثالي از قالب رديابي, مدرک معتبر NS2, مرجع آموزش NS2, مشخص كردن انتخاب‏هاي نمايش NAM, معماري كلي NS, مفسر Tcl از نوع شئ گراست, مفسر فرمان Otcl, یادگیری سریع NS2

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =