در عصر حاضر Web Data Mining یا Web Mining، محیط اینترنت جهانی را تبدیل به محیطی کاربردی تر کرده است.که کاربران میتوانند سریعتر و راحت‌تر اطلاعات مورد نیازشان را پیدا کنند که شامل :کشف و تحلیل داده ، مستندات و multi media از محیط اینترنت جهانی می‌باشد ,Web Mining از جزئیات سند ومحتویات سند و ساختار Hyper Link برای کمک به کاربر جهت مشاهده اطلاعات مورد نیازش استفاده می‌کند. وب و موتورهای جستجو خودشان شامل اطلاعات ارتباطی درباره ی مستندات هستند و Web Mining این ارتباطات را کشف میکند و به سه بخش تقسیم بندی مینماید. تعداد صفحات، سرويس دهنده¬ها و حوزه های وب (مثلاً www.cisco.com) با سرعت بسيار زيادی در حال افزايش است. بزرگترين موتورهاي جستجو، كارهاي وسيعي براي توسعه دستاوردهايشان انجام داده‌اند؛ اما رشد وب فراتر از افزايش قدرت موتورهاي جستجو بوده است. تعداد پرس‌وجوهايي كه موتورهاي جستجو بايد پاسخ دهند نيز به صورت تصاعدي افزايش يافته است.