الگوریتم توازن یکی از چالش‌های مهم در زمینه رایانش ابری ، حفظ توازن بار بهینه در محیط ابر است. رايانش ابري اصطلاحاً شامل مجازي سازي، محاسبات توزيعي، شبکه، نرم افزار و سرويس هاي وب مي باشد. يک ابر از چندين عنصر مثل کلاينت ها، مراکز داده و سرور هاي توزيع شده تشکيل شده است که در آن مباحث تحمل خطا، دسترسي بالا، مقياس پذيري، انعطاف پذيري، کاهش سربار براي کاربران، کاهش هزينه ی مالکيت، سرويس‌دهي به درخواست‌ها و غیره وجود دارد. تمرکز روي اين مسائل براي ايجاد يک الگوريتم توازن بار کارآمد مي باشد. این بار مي تواند بار پردازنده، ظرفيت حافظه، تأخير و ترافيک شبکه باشد. توازن بار، فرايند توزيع بار بين انواع نودهاي پخش شده در سيستم مي باشد تا بدين وسيله هم بهره وري منابع و هم زمان پاسخ کار بهبود پيدا کند. از طرفي از وضعيتي که برخي از نود ها داراي بار زياد و برخي نود ها بدون بار و يا کم بار می باشند اجتناب شود. توازن بار تضمين مي کند که تمام پردازنده هاي سيستم و يا هر نود شبکه، تقريباً در هر لحظه از زمان مقدار کار يکساني را انجام مي دهند.