ارزیابی کارکرد مهندسی اجتماعی و مدیریت دانش در سطح(بکارگیری)اشتراک گذاری داده ها (مورد مطالعه اداره خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه)

بدون ديدگاه

در جوامع امروزی با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگی محیط کسب و کار ، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده و به عنوان دارایی حیاتی و منبع بالقوه استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی به شمار می آید. بنابر گفته کامارا، آنومبا و کاریلو مدیریت دانش برای افزایش عملکرد و بهینه سازی سازمان، دانش را بوسیله روشها و تکنیک های مختلف به کار می گیرد. همچنین، جهت سازماندهی و برقراری ارتباط با دانش مربوطه در فرایندهای مشخص سازمانی، روشی اصولی محسوب می گردد. دانشی که در سراسر سازمان منتشر و ایجاد می شود، توانایی پاسخگویی به شرایط جدید را داشته و به تولید ارزش سازمان کمک می نماید. دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک برای ماندن در عرصه رقابت به رسمیت شناخته شده و برای موفقیت در مدیریت دانش و پاسخگويی به نیازهای مشتریان، داشتن یک استراتژی روشن و برنامه ریزی شده عامل تاثیر گذاری می باشد. این استراتژی منابع و تواناییهای سازمان، برای رسیدن به اهداف دانشی را سازماندهی می نماید.

s40

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − چهار =