الگوریتم تخصیص ماشین های مجازی به سرور

بدون ديدگاه

هر مرکز داده شامل چند ردیف و هر ردیف شامل چند قفسه، چند سرویس دهنده و برای هر rack  یک top  سوئیچ rack  وجود دارد. جمع سوئیچ های متعدد برای هر گروه از قفسه به توپولوژی شبکه بستگی دارد هنگامی که بار کل مرکز داده 50٪ می شود، با یک الگوریتم تخصیص خوب تقریبا نیمی از سرور غیر فعال خواهد بود. اما این سرورها ممکن است در قفسه های مختلف قرار گیرند.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − ده =