الگوریتم ژنتیک-سورس کد رایگان و توضیح و تشریح الگوریتم

بدون ديدگاه

الگوريتم ژنتيك

الگوريتم ژنتيك، روش مناسبي براي كاربرد در حل مسائلي است كه توام با جستجو و بهينه سازي مي‌باشند. الگوريتم ژنتيك از شبيه‌سازي مستقيم رفتار طبيعت استفاده مي‌كند. اين الگوريتم با يك جمعيت از “اعضاي منحصر به فرد” كار مي‌كند كه در آن براي هر عضو يك “برازندگي” تعريف مي‌شود. بديهي است اعضايي كه برازندگي بيشتري داشته باشند فرصتهاي بيشتري براي “زاد و ولد” از طريق “آميزش” با ساير افراد جمعيت مي‌يابند. اين موجب ايجاد اعضاي جديدي مي‌شود كه برخي از مشخصات والدين خود را به ارث مي‌برند. همچنين هر چه برازندگي يك عضو جمعيت كمتر باشد، شانس او براي انتخاب شدن براي توليد مثل كمتر است. با انتخاب بهترين اعضا از جمعيت فعلي و انجام آميزش بين آنها يك مجموعه جديد از اعضا ايجاد مي‌شود كه اين جمعيت جديد مشخصات جمعيت قبلي را به نسبت بالاتري داراست. با ادامه اين روند، پس از چندين توليد مثل و ايجاد جمعيت‌هاي متوالي، صفات اعضا به تدريج در جمعيت‌ها منتشر شده و اعضا به نحو مطلوبي اصلاح مي‌شوند و به اين ترتيب اگر الگوريتم مزبور به خوبي طراحي شده باشد، جمعيت به سمت يك راه حل بهينه براي مسئله همگرا مي‌شود.تاكنون الگوريتمهاي ژنتيك با موفقيت در حل حوزه وسيعي از مسائل به كار گرفته شده‌اند. البته اين الگوريتم‌ها يافتن حل بهينه كلي براي هر مسئله‌أي را تضمين نمي‌كنند اما همواره دريافتن راه‌حل‌هايي كه به ميزان قابل قبولي مطلوب هستند، با سرعت قابل قبولي عمل مي‌كنند.

در فایل آموزشی زیر

 


آموزش_الگوریتم_ژنتیک_با_سورس_کد

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + هفت =