بارآموزان ما نیز بر روی پروژه های مبتنی بر امنیت بی سیم متمرکز است. امنیت بی سیم جلوگیری از دسترسی غیرمجاز یا آسیب دیدن رایانه ها با استفاده از شبکه های بی سیم است. یک سیستم امنیتی بی سیم تعاملی برای نصب بسیار ساده تر از یک سیستم سیم کشی سنتی است. امنیت بی سیم باعث افزایش امنیت لایه ها و اجزای مختلف شبکه های تلفن همراه ، شبکه های موقت تلفن همراه ، شبکه های حسگر بی سیم ، LAN بی سیم ، Wi-Fi و Wi-Max می شود.
 
عناوین پروژه در امنیت بی سیم:
 • حمله و مکانیسم های امنیتی در شبکه های Ad Ad Hoc Mobile
 • حمله و مکانیسم های امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم
 • حمله و مکانیسم های امنیتی در شبکه های Ad Hoc ویژه وسایل نقلیه
 • حمله و مکانیسم های امنیتی در شبکه های تلفن همراه
 • حمله و مکانیسم های امنیتی در شبکه های محلی بی سیم
 • حمله و مکانیسم های امنیتی در Wi-Fi و WiMAX
Wireless Security Protocols: WEP, WPA, WPA2 and WPA3 | CYBERPUNK

ابزار و فناوری شبیه ساز هایی که برای پیاده سازی این پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند:

 • NS2
 • C ++
 • TCL
 • جاوا
 • AWK
 • نام
 • XGRAPH
 • نمودار ردیابی
 • سومو
 • حرکت
 • OSMMannasim
 • BonnMotion
#مشاوره پایان نامه دکتری مهندسی کامپیوتر #مشاوره تحقیقاتی #مشاوره تحقیقات دکترا در یادگیری ماشین#مشاوره تحقیقات دکترا در امنیت سایبری #مشاوره تحقیقات دکترا در هوش مصنوعی #مشاوره تحقیقات PHD در فناوری Blockchain #مشاوره تحقیقات دکترا در محاسبات موبایل #مشاوره تحقیقات PHD در شبکه های Ad Ad Hoc Mobile  #مشاوره تحقیقات PHD در شبکه های حسگر بی سیم#مشاوره تحقیقات PHD در شبکه های بی سیم موبایل #مشاوره تحقیقات PHD در شبکه های Ad Hoc ویژه وسایل نقلیه #مشاوره تحقیقات PHD در زمینه امنیت بی سیم #مشاوره تحقیقات دکترا در داده کاوی#مشاوره تحقیقات PHD در Cloud Computing#مشاوره تحقیقات PHD در وب معنایی #مشاوره تحقیقات PHD در داده های بزرگ