بخش بندی پلاک با پس زمینه سیاه و کاراکترهای سفید برای تشخیص پلاک

بدون ديدگاه

شناسایی پلاك خودرو یکی از پرکاربردترین شاخه‌هاي سیستم نقل وانتقالات هوشمند است.امروزه تشخيص پلاك خودروبه روشي كليدي در بسياري ازسيستم‌هاي هوشمند نظير بررسي ترافيك خودروه ادرجاده‌ها واتوبان‌ها ،پرداخت هوشمندعوارض در ورودي بزرگراه‌ها، كنترل امنيتي مناطق ممنوعه،ورود يوخروجي پاركينگ‌ها،اعمال قوانين راهنماي ورانندگي وغيره نقش مهمي ايفا مي‌كند.ازاين‌روتحقيقات گسترده‌اي درزمينه تشخيص پلاك خودرودردنيا درحال انجام است. دراكثرروش‌هاي موجودشرايط تصويربرداري بايدكنترل شده باشد، لذااين روش‌هابا محدوديت مواجه مي‌باشند. بنابراين همواره دستيابي به روش‌هايي كه درشرايط تصويربرداري نامطلوب نيزنتايج قابل قبولي دهد موردانتظاراست.یکی از مباحثی که امروزه در زمینه پردازش تصاویر بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، مساله تشخیص هوشمند و اتوماتیک پلاک خودرو می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در زندگی روزمره دارد. به طور نمونه پیاده سازی پارکینگ های هوشمند که با شناسایی پلاک ، درب ورودی برای اتومبیل های مجاز باز و بسته خواهد شد، عملیات کنترل سرعت، همچنین مدیریت و کنترل خودروها از طریق نصب پایگاه ها در سطح شهر و محل های اخذ عوارض و خروجی شهرها به منظور جلوگیری از خروج یا تردد اتومبیل های ممنوعه و مسروقه در سطح شهر و یا خارج از شهر ، ردیابی و شناسایی خودروهای متخلف  و غیره را می توان از کاربردهای یک سیستم دقیق شناسایی و قرائت پلاک خودرو دانست.

s45 s46 s47

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 2 =