بررسی مسأله زمان بندی چند هدفی پویای کار

بدون ديدگاه

از آنجایی که مسأله زمان بندی در آغاز قرن بيستم مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است، مقالات، پایان نامه و کتاب­های زیادی در این زمینه منتشر شده است. مسائل زمان بندی در تمام حوزه های اقتصادی، از مهندسی کامپیوتر تا تکنیک های ساخت و تولید مطرح می شوند و از دسته مسائل بهینه سازی[1]ترکیبیاتی پیچیده ای هستند که حل آن ها بسیار دشوار می باشد. دشواری مسأله هنگامی است که تعداد محدودی از منابع را بین تعداد زیادی وظیفه به اشتراک بگذاریم.

مسأله زمان بندی کار، شاخه ای از زمان بندی محصول می باشد که در میان سخت ترین مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی قرار می گیرد. مسأله کلاسیک زمان بندی کار شامل زمان بندی مجموعه ای از کارها روی مجموعه ای از ماشین ها با هدف کاهش یک معیار است. هر کار ترتیب پردازش مشخصی به روی همه­ی ماشین ها دارد که ثابت و از پیش تعیین شده است. زمان بندی کار به عنوان یک مسأله با زمان غیر قطعی چند جمله ای شناخته شده است. به عبارتی با الگوریتم های موجود نمی توان تضمین کرد که حتی مسائل با اندازه متوسط قابل حل باشند.

[1]Optimization

s50

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =