بررسی مولفه‌های کلیدی چارچوب معماری سازمانی DODAF داده-محور از دیدگاه بومی سازی در محیط‌های خاص ملی

بدون ديدگاه

امروزه [1]DoDAF در زمره اصولی‌ترین و پراستفاده‌ترین چارچوب های معماری سازمانی محسوب می‌شود که به‌دلیل سابقه و تاثیرگذاری آن در سازمان‌های بزرگی که ادعای جهانی بودن را دارند، مورد اقبال قرار گرفته است. این چارچوب معماری سازمانی، زیرساخت‌هایی قابل مشاهده را برای ذینفعانی که نگرانی های خاصی در مورد نقطه نظرات سازماندهی شده‌ بادیدگاه های مختلف دارندرا فراهم می کند. این دیدگاه‌ها برای تجسم، درک و تحلیل دامنه گسترده یک معماری سازمانی و شرح پیچیدگی های آن از طریق ابزارهای متنوع جدولی، ساختاری، رفتاری، هستی شناختی، تصویری، زمانی، گرافیکی، احتمالاتی و یا ابزارهای مفهومی جایگزین، ساخته شده‌است. همچنین این معماری قابلیت انعطاف بالای را فراهم می‌آورد و می‌تواند بر مبنای داده طرح‌ریزی شود. چارچوب معماری سازمانی DoDAF به ویژه برای سیستم های بزرگ با چالش‌های تجمیع و ایجاد قابلیت همکاری پیچیده مناسب است، و به‌وضوح در بکارگیری خود از نظر “دیدگاه های عملیاتی” و همچنین “داده‌ای” در میان چارچوب‌های مختلف منحصر به فرد می‌باشد. این دیدگاه، ارائه کلیات و جزئیات به ذینفعان خاص را با هدف کمک به آن‌ها در حوزه مربوط به آن‌ها و در تعامل با حوزه های دیگر که سیستم شامل می‌شود، انجام می‌دهد.

[1] Department of Defense Architecture Framework

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − چهارده =