شبكه هاي نظير به نظير زمان زیادی است که بوجود آمده‌اند چرا كه اينترنت در ابتدا به عنوان يك شبكه نظير به نظير مطرح شد اما پيشرفت علوم و تكنولوژي جديد در عرصه هاي پليس، اورژانس و آتش نشاني و خدمات شهري چون موزيك اينترنتي و امور اشتراك فايل باعث شده تا بار ديگر اين نوع شبكه ها توجه كارشناسان و متخصصين علوم كامپيوتر را به خود جلب نمايد . شبكه‌هاي نظير به نظير كه معمولا با P2P نشان داده مي شوند حركتي هستند كه از سرويسهاي بسته خدمتگذار- مشتري جدا شده و تبديل به شبكه اي مي شوند كه در آن هر نود هم به عنوان مشتري و هم به عنوان سرور ايفاي نقش مي كند كه به آن Servent می‌گویند. بيشتر كاربران اينترنت با سيستم هاي رايج P2P روبرو شده اند براي مثال Napster. شبكه‌هاي نظير به نظير در حال حاضر در زمينه‌هاي كاربردي بسياري از جمله تجارت الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرد. يكي ديگر از مثالهاي P2P، groove است كه به كاربران اجازه ميدهد فضاي مشتركي در محيط اينترنت به وجود آورند كه از آن در پروژه هاي مشترك ، ملاقات هاي مجازي و تجارت استفاده مي‌شوند.