تخصیص منابع در رایانش ابری

بدون ديدگاه

یکی از روش های نوین ارائه خدمات برای کاربران در سراسر دنیا، رایانش ابری می باشد. در این روش، هر درخواست فرستاده شده از سوی کاربران به ارائه دهندگان خدمات، بخشی از منابع آن ها را به خود اختصاص می دهد. تخصیص منابع، یک چالش بزرگ در محیط های ابری است که با میزان مصرف انرژی، سود فراهم کنندگان سرویس و هزینه کاربران رابطه مستقیم دارد. با توجه به موارد ذکر شده، یکی از راه کارهای مقابله با این چالش، کاهش تعداد منابع فیزیکی مورد استفاده می باشد که  با به کارگیری  روش های مجازی سازی و ایجاد تعادل بار و یکپارچگی منابع فیزیکی می توان به آن دست  پیدا کرد. در محیط های ابری، مصرف کنندگان، درگیر سرمایه گذاری زیاد زیر ساخت های فناوری اطلاعات و مسائل پیچیده مربوط به ساخت و نگهداری آن ها نمی شوند.

%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a8

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =