پاسخگویی

شنبه تا چهارشنبه از 9:00 تا 13:00 و 14:00 تا 16:30 به غیر از روزهای تعطیل

 ایمیل

Emails

Admin@yaramoozan.ir
Secretary@yaramoozan.ir
 
Gmail
Yaramoozan.ir@gmail.com

 این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده 

یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با دراختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوریاطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدام فرمایید.

Admin@yaramoozan.ir
Secretary@yaramoozan.ir
تماس با ما