جزوه درس محاسبات ابري جزوه درس مباحث نو در فناوري اطلاعات Cloud Computing

بدون ديدگاه

جزوه درس محاسبات ابري جزوه درس مباحث نو در فناوري اطلاعات Cloud Computing

محاســبات ابري در همه جا وجود دارد. یک مجله فن آوري را بردارید و یا به بازدید از یک وب ســایت یا وبلاگ بروید، و آنگاه شــما مطمئن خواهید شـد که در همه آنها در مورد محاسـبات ابري بحث شـده است. تنها مشکل موجود این است که همه در مورد اینکه واقعا محاسبات ابري چیسـت توافق ندارند. شـما میتوانید از 10 نفر حرفه اي بپرسید که محاسبات ابري چیست، و شما ده پاسخ متفاوت دریافت میکنید. و آیا محاسبات ابري از اعتیاد به انواع مواد مخدر بدتر اسـت؟ بعضـی از مردم اینظور فکر نمیکنند. در واقع در سـال 2008 مدیر عامل شرکت اوراکل لري الیسون به این مورد اشـاره کرد که کلیت موضـوعاتی که در مورد محاسـبات ابري گفته میشود، اصطلاحی است که قبلا نیز مورد استفاده بوده و همه چیز در دنیاي کامپیوتر قبلا اسـتفاده میشـده اسـت. “صـنعت کامپیوتر تنها صـنعتی است که بیشتر از صنعت مد زنانه، مد محورتر بوده است )به دنبال چیزهاي تازه تري بوده است (.” این چیزي بود که او به گروهی از تحلیلگران اوراکل گفت.

دانلود

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − یک =