خوشه بندی انرژی گرا در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های مورچگان و ژنتیک.

بدون ديدگاه

شبکه هاي حسگر، شبکه هايي هستند که از تعداد زيادي گره[1] کوچک تشکيل شده اند. اين گره ها در مناطقي که انسان نمي تواند حضور داشته باشد پخش مي شوند و اطلاعاتي را از آن محيط جمع آوري کرده و براي گره مرکزي[2] ارسال مي کنند. امروزه از شبکه های حسگر بی سیم در زمینه های متعددی از جمله اندازه گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد.

محدودیت انرژی به عنوان یکی از مهمترین چالشها در این شبکه ها مطرح می باشد. در این شبکه ها سعی بر آن است که نه تنها انرژي کل مصرفي در شبکه کاهش يابد، بلکه بار مصرف انرژي نيز به طور متعادل و يکنواخت در ميان گره هاي شبکه توزيع شود و در نتيجه طول عمر شبکه افزايش يابد.

[1] node

[2] sinke

s51 s55

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 2 =