زمانبندی چند جریان کار (multiple workflow ) با در نظر گرفتن اولویت جریان کارها

بدون ديدگاه

نمونه شبیه سازی انجام شده درخواستی:

موضوع روش پیشنهادی در خصوص زمانبندی چند جریان کار (multiple workflow ) با در نظر گرفتن اولویت جریان کارها است. روش پیشنهادی دارای دو لایه است.

Multi-level meta-workflows: new concept for regularly occurring ...
یک لایه FOG که شامل چندین FOGو هر FOGدارای چند node است. یک لایه ابر که دارای چندین DC و هر دیتاسنتر شامل یک virtual machine و هر VM دارای سه صف اولویت است. ابتدا مثلا حدود 50 جریان کار وارد شده و این جریان کارها بر اساس موقعیت مکانی اش از جایی که تولید شده است )مثلا از شیراز، تهران و
…( کلاستر بندی می شوند. یعنی جریان کارهای تولید شده از شیراز در کلاستر شیراز و به همین ترتیب. سپس FOGها بر اساس فاصله شان از تولید کننده جریان کار مرتب می شوند )صعودی(. سپس کار جستجو از نزدیکترین FOGشروع می شود. در بین تمامی node های نزدیکترین FOGبه دنبال یک fog node مناسب برای اجرای آن جریان کار می گردد. به محض یافتن یک node مناسب، جریان کار موجود برای اجرا وارد executer می شود. در غیر اینصورت در بقیه FOGها که به مراتب دورتر قرار دارند می گردد. اگر در هیچ FOGnode مناسب برای اجرا پیدا نشد، در لایه cloud میگرده تا VM مناسب برای اجرا را پیدا کنه. اگر یک VM پیدا شد که شرایط اجرای آن جریان کاری را داشت و free بود، آنگاه جریان کار میره برای اجرا روی اون جریان کار. امااگر VM یافت شده busy بود، آنگاه آن جریان کاری باید وارد یکی از صفهای آن VM شود. )خودم برنامه متلب برای اولویت دهی به جریان کار را نوشتم که در اختیار قرار خواهم داد( بدین ترتیب جریان کار اولویت دهی میشه و در صف مربوطه قرار میگیرد. سپس برای اجرا از صفهای اولویت، از صف با بالاترین اولویت جریان کارها برای اجرا انتخاب میشوند با الگوریتم زمانبندی FIFO یا هر الگوریتم
دیگری. اگر نه در FOG نه در ابر node و VM ی پیدا نشد، جریان کار حذف میشه
هر جریان کار نیاز به میزان CPU ، حافظه و وزنی دارد که مشخص است.
در نهایت این الگوریتم با دو الگوریتم دیگر که مد نظرم است از نظر failure rate و دو فاکتور کیفی دیگر مقایسه گردد

یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با دراختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوریاطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدام فرمایید.

Yaramoozan.ir@gmail.comتماس با ما

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 13 =