سیستم PMSدر کاربرد شهر هوشمند – تشخیص خودکار خرابیهای سطح معابر با بهره گیری از فناوری پردازش تصویر

بدون ديدگاه

هدف ارائه یک الگوریتم بهبود یافته و قابل استفاده برای سیستم های مدیریت شهری برای تشخیص گودی یا دست انداز در جاده ها است. با استفاده از یک منبع نور فعال که یک الگوی خطی از پرتوهای لیزری را  بر روی سطح جاده می‌تابد، یک دوربین برای گرفتن عکس ها، و الگوریتم های پردازش تصویر مناسب می باشد. تشخیص گودال یا ترک نیز می‌توان از الگوریتم‌هایی  دیگر در جهت استفاده از نتایج آن برای تعیین شدت آن و نوع ترک استفاده نمود.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + هجده =