شبکه های حسگر بی سیم بدنی WBAN

شبکه ‏های حسگر “WSN Wireless sensor Network” نسل جدیدی از شبکه‏ ها هستند که به طور معمول، ازتعداد زیادی گره ارزان ‏قیمت تشکیل شده ‏اند و ارتباط این گره‏ ها به صورت بی‏سیم صورت می‏ گیرد.‏

هدف اصلی در این شبکه ‏ها، جمع ‏آوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است‏. نحوه عملکرد کلی این شبکه‏ ها به این صورت است که گره‏ها اطاعات مورد نیاز را جمع ‏آوری می‏کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده “Central node” ارسال می‏کنند. نظارت ترافیکی، اتوماسیون صنعتی، روبات‏ها، حفاظت ﻧﻈﺎرﺗﻲ- ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ‏ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ­آیند.

شبکه های حسگر بی سیم بدنی WBAN

ﺷﺒﻜﻪ­ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ بدنی “WBAN Wireless body area Network” ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در حوزه سلامت دارﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﻲ‏ﺗﻮان نظارت بر سلامت شخص، ردیابی بیماران در مراکز درمانی، پایش علایم حیاتی بدن و غیره اشاره نمود. در شکل زیر نمونه ‏ای از پایش اندازه‏ گیری دما، رطوبت و ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن، به عنوان چند مثال کاربردی نشان داده شده است.

مقاله ای مناسب در زمینه شبکه حسگر بی سیم بدنی را از اینجا دانلود کنید.

 

یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با دراختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با از طریق فرم ثبت سفارش و یا ایمیل زیر اقدام فرمایید.

Yaramoozan.ir@gmail.com

تماس با ما

 

YarAmoozan