شبیه سازی خطا در نرم افزار

بدون ديدگاه

پیش بینی ماژول های مستعد خطا در نرم افزار

امروزه پیش بینی نقص نرم افزار نقش مهمی را در بهبود کیفیت نرم افزار دارد به همین علت پیش بینی نقص نرم افزار در برآورد اجزای نقص مستعد نرم افزار ایفا نقش می کنند. اکثر نقص های یک محصول نرم افزاری فقط در بخش کوچکی از ماژول های آن یافت می شوند، که با تشخيص زود هنگام مستعد خطا بودن ماژول ها، توسعه دهندگان نرم افزار می توانند منابع محدود موجود را برای آزمون دقيق ماژول های مستعد خطا تخصيص دهند تا یک نرم افزار با کيفيت بالا و به موقع، بتواند توليد شود. در این مقاله مروری، تشخیص نقص ماژول های نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته شده است.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 10 =