شبیه سازی داده کاوی | شبیه سازی بیگ دیتا | شبیه سازی bigdata | شبیه سازی data minig | شبیه سازی وکا | شبیه سازی Weka | پیاده سازی با وکا

داده کاوی علم پیدا کردن داده ها در پایگاه های بزرگ کامپیوتری می باشد. علم داده کاوی در حوزه های متفاوتی مانند شبکه | پزشکی | صنعت | صنایع | بورس | استخراج ویژگی ها | بانک | ورزش | سلامت | حسگر بدن | حسگر بی سیم | استخراج داده | در بستر علم داده | داده کاوی با رویکرد پیشبینی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با دراختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوریاطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدام فرمایید.

Yaramoozan.ir@gmail.com تماس با ما