شبیه سازی سنسور با نرم افزار سيلواكو

بدون ديدگاه

شبیه سازی

در زمينه سنسور با نرم افزار سيلواكو انجام ميشود

از جمله موضوعات كه با سيلواكو قابل انجام ميباشد
ترانزيستور finfet-tfet-gnrfet-cntfet-hbt-hemt-
سلول هاي خورشيدي -ليزر

طراحی مدار LNA در باند فرکانسی C
طراحی مدار LNA در باند فرکانسی K
طراحی مدار LNA در باند فرکانسی Ku
طراحی مدار LNA در باند فرکانسی Ka
طراحی مدار LNA در باند فرکانسی UWB

طراحی مدار تقویت کننده سیگنال (PA) برای کاربرد در فرستنده های بیسیم.

طراحی مدار اسیلاتور برای فرکانس میانی 4.5 GHz

طراحی مدار مجتمع LNA با ایجاد فیلتر پایین گذر برای تطبیق ورودی مدار

موضوعات كه با سيلواكو قابل انجام ميباشد
ترانزيستور finfet-tfet-gnrfet-cntfet-hbt-hemt-
سلول هاي خورشيدي -ليزر

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 8 =