شبیه سازی سیستم حمل و نقل هوشمند VANET

بدون ديدگاه

ارزیابی میزان تأثیر شبکه ارتباطات بین خودرویی (VANETS) بر ایمنی جریان ترافیک در آزادراه

ارزیابی میزان تأثیر شبکه ارتباطات بین خودرویی (VANETS) بر ایمنی جریان ترافیک در آزادراه

چکیده :
چکیده افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و رشد صنعت حمل¬ونقل از سوی دیگر، اثرات مثبت و منفی گسترده¬ای در جوامع داشته است. این امر سبب افزایش حجم تقاضای تردد و جابجایی در سطح شبکه راه‌ها و متعاقب آن افزایش آمار حوادث و تصادفات جاده‌ای شده است. چهار عامل مؤثر در بروز حوادث عبارتند از عوامل انسانی، عوامل مربوط به وسیله‌نقلیه، عوامل جاده‌ای و عوامل محیطی. تحقیقات حاکی از سهم بیش از 70 درصدی عوامل انسانی و وسیله‌نقلیه در وقوع حوادث می‌باشند. در این تحقیق سعی می‌شود با کاربرد سیستم‌های ارتباطات بین‌خودرویی و سوق دادن شرایط استاتیکی (off-line) به دینامیکی (on-line)، عوامل انسانی و وسیله‌نقلیه به انسان هوشمند و وسیله‌نقلیه هوشمند تبدیل گشته و از سهم آنها در بروز حوادث کاسته شود. ارتباطات ما-بین خودروها (V2V) و بین خودروها و تجهیزات ارتباطی موجود در کنار جاده¬ها (V2R) می¬تواند نقش موثری در اطلاع¬رسانی به موقع به رانندگان در موقعیت¬های بحرانی داشته باشد. تکنولوژی VANET‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از سیستم ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ سیار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط بین وسائل-نقلیه ﻣﺠﺎور‬ و همچنین وسائل¬نقلیه ﺑـﺎ تجهیزات ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ تجهیزات ﮐﻨﺎر ﺟﺎده¬ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ایجاد ﺷﺪه اﺳﺖ. بدیهی است به کارگیری چنین فناوری¬های ارتباطی سطح ایمنی جاده¬ها را ارتقاء خواهد بخشید، اما میزان کمی و تحلیلی درصد افزایش ایمنی ناشی از کاربرد VANET در آزادراه‌ها کاملا بررسی نشده است. در کل دنیا بطور متوسط حدود 30% و در کشور ما 20% تصادفات از نوع جلو به عقب می¬باشند. با توجه به اهمیت تصادفات جلو به عقب به لحاظ تعدد رخداد، در این تحقیق روش جدیدی برای محاسبه ارزیابی اثرات شبکه ارتباط بین خودرویی (VANETs) در کاهش تصادفات جلو به عقب در هر لحظه و یا بازه زمانی تعقیب خودرو در آزادراه‌ها ارائه می¬شود. برای این منظور رفتار حرکتی رانندگان در یک بازه زمانی معین با استفاده از داده-های خرد جریان ترافیک در آزادراه I-80 پروژه NGSIMتحلیل شده و با استفاده از شاخص¬ ارزیابی ایمنی ترمزگیری اضطراری (UDI) ، ایمنی رانندگان در هر لحظه بررسی می شود. سپس با شبیه¬سازی رفتار رانندگان در صورت ارتباط با هم و به کارگیری شبکه ارتباط بین¬خودرویی (VANETs) بار دیگر با استفاده از شاخص¬های ارزیابی ایمنی و مبانی مدل¬های تعقیب‌خودرو، ایمنی ترافیک تحلیل شده و اثرات کاربرد تکنولوژی شبکه ارتباطات بین¬خودرویی در کاهش تصادفات جلو به عقب مشخص می¬شود. نتایج تحلیل‌ها نشان می¬دهد که، کابرد شبکه ارتباطی VANETs می‌تواند از طریق کاهش زمان عکس‌العمل رانندگان، درصد اوقات در خطر بودن خودروها را به طور متوسط از 68% به 15% در سطح اول ارزیابی ایمنی و 54% در سطح دوم ارزیابی ایمنی، بکاهد. همچنین طبق نتایج حاصل، کاربرد VANETs علاوه بر جلوگیری از تصادفات، از شدت تصادفات رخ داده نیز خواهد کاست. کلید واژه: VANETs، تصادفات جلوبه‌عقب، تعقیب خودرو، شاخص ایمنی UDI، زمان عکس‌العمل.

چکیده انگلیسی :
Abstract Increasing population growth on the one hand and the growth of transportation industry on the other have had numerous positive and negative impacts in societies. This issue has led to an increase in the volume of traffic demand in road networks and has hence increased the number of road accidents. The four factors influential in the occurrence of accidents comprise the human factor, the vehicle factor, the road factor, and the weather conditions factor. Research shows that more than 70 percent of accidents are caused by the human factor and the vehicle factor. By using vehicle-to-vehicle communication systems and turning static conditions (off-line) into dynamic conditions (on-line), the present study attempts to turn the human factor and the vehicle factor into the intelligent human and the intelligent vehicle and reduce their share in the occurrence of accidents. Vehicle-to-vehicle communication and vehicle-to-roadside-infrastructure communication could play an important part in giving timely information to drivers at critical situations. As a module of the intelligent transportation system, the VANET technology is a mobile network made to establish connection between adjacent vehicles and between stationary equipment which are usually roadside infrastructure. Although it is apparent that the use of such communicative technology enhances road safety level, the quantity and quality of the percentage of increase in the safety level caused by the use of VANET in freeways has yet to be investigated. 30% of collisions in the world, and 20% in Iran, have been of the rear-end type, in which human error has the greatest role. The use of VANETs as a module of intelligent transportation systems (ITS) could play a considerable role in reducing human error. Although it is obvious that the use of such communication technologies enhances the safety level of roads, the quantitative and analytical percentage of the increase of safety resulting from the use of VANETs in freeways has not been investigated yet. This study offers a new method for investigating the role of vehicular ad-hoc networks (VANETs) in reducing the number of rear-end collisions in freeways by reducing drivers’ reaction time. In so doing, by using the micro data of the traffic flow in the I-80 freeway of the NGSIM project, drivers’ behavior in a specific time span was analyzed; and by using indices of assessment of safety of emergency breaking (UDM), the safety of drivers at each moment was investigated. The results of data analysis reveal that the use of VANETs can reduce the percentage of vehicles’ exposure to danger in the car-following process from 68% to 15% in first analysis stage and 68% to 54% in second analysis stage, by reducing drivers’ reaction time. Besides, according to the findings, apart from preventing accidents, the use of VANETs reduces the intensity of accidents, too. Keywords: VANETs, Rear-end Collisions, Car Following, UDI Safety Indicator, Reaction Time.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

پخش داده ها در Cloud-VANET برای معماری های VANET هیبریدی IEEE 802.11p و LTE

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:22 pm

پخش داده ها در Cloud-VANET برای معماری های VANET هیبریدی IEEE 802.11p و LTE
شبکه اختصاصی مجازی (VANET) یک رده منحصر به فرد از شبکه تلفن همراه Ad-hoc (MANET) است که وظیفه آن در آینده سیستم حمل و نقل هوشمند با ارائه ارتباط بین وسایل نقلیه از نظارت جاده، اطلاعات ترافیکی، وضعیت جاده و غیره است. تحرک بالا گره ها، توپولوژی تغییر شبکه، شبکه های بی ثبات و مسائل مربوط به پوشش کوچک در پیاده سازی VANET باعث ایجاد یک طراحی پایدار از الگوریتم خوشه بندی ابر می شود. این مقاله یک سیستم است که ترکیبی از شبکه های استاندارد VANET استاندارد 802.11p با شبکه های LTE را برای ایجاد یک Hybrid Cloud-VANET فراهم می کند که دارای سربار های کم شبکه با مدیریت بالای حرکت و پوشش بالا در شبکه های VANET است. این روش VANET را قادر می سازد پهنای باند بالا همراه با اتصال داده های غیر قابل قطع را با کاهش ضریب بسته بندی داده ها و نسبت ضریب SNIR در شبکه افزایش دهد. ژنراتور ترافیک OMNET ++ و SUMO برای شبیه سازی سناریو شبکه استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که معماری ترکیبی VANET بهبود پایداری و عملکرد کلی شبکه را بهبود می بخشد.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

تحقق VANET های قابل انعطاف و مقیاس پذیر از طریق SDN و مجازی سازی

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:23 pm

شبکه های Ad-hoc Networks (VANETs) به عنوان یکی از فن آوری های توانمند برای جلوگیری از حوادث جاده ای با اجازه دادن به وسایل نقلیه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به ترافیک بین خود در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این، VANET ها می توانند برای مدیریت ترافیک و برنامه های اطلاعات سرگرمی استفاده شوند. انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و چندزمانه بعضی از ویژگی های مهم VANET هستند که برای تحقق بخشیدن به خدمات VANET موثر هستند. در این مقاله، با استفاده از مجازی سازی شبکه، یک چارچوب معماری مبتنی بر پروتکل تعریف شده شبکه (SDN) سلسله مراتبی را برای VANET پیشنهاد می کنیم که می تواند VANET خاص را در زمان، فضا و نوع خدماتی که ارائه می دهد، انعطاف پذیر سازد. ما همچنین مفهوم VANET خصوصی مجازی (VPVs) را برای پشتیبانی از چندین ساله در VANET معرفی می کنیم. این به یک ارائه دهنده خدمات VANET اجازه خواهد داد که خدمات خود را براساس یک زیرساخت واحد فیزیکی (احتمالا متعلق به یک شخص ثالث) به سرعت به شیوه ای مقرون به صرفه و جدا از سایر خدمات در حال اجرا در زیرساخت های مشابه، اما متعلق به ارائه دهندگان خدمات مختلف، به سرویس دهی کنند.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

حمله ناشناس در VANET

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:24 pm

یک شبکه تبلیغاتی خودرویی (VANET)، نمونه ای از سیستم حمل و نقل هوشمند است که ارتباطات وسیله نقلیه را با کمک زیرساخت های جاده ای برای سرگرمی های وسیله نقلیه و محیط زیست ترجیحی فراهم می کند. VANET با وسیله نقلیه بسیار وسیع، توپولوژی پیش تعیین شده و نیاز به تحویل پیام خطی قابل اعتماد در زمان خطا در معرض رسانه بی سیم مشترک است. راه حل های امنیتی توسط این ویژگی ها محدود می شوند. در این مقاله، ما در مورد نوع مختلف حمله به VANET و همچنین حمله متقابل به نامحدود و مسئله امنیتی که باید در هنگام ایجاد یک پروتکل برای ایجاد امنیت VANET، مورد توجه قرار گیریم، بحث می کنیم. شبیه سازی و نتایج نشان می دهد که حمله متقاطع حریم خصوصی را نقض می کند، حتی اگر مکانیزم رمزنگاری و غیر رمزنگاری در VANET فعال باشد.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

Voice over VANETs (VoVAN): تجزیه و تحلیل عملکرد QoS CODEC های مختلف صدا در سناریوهای VANET شهری

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:24 pm

Voice over VANETs (VoVAN): تجزیه و تحلیل عملکرد QoS CODEC های مختلف صدا در سناریوهای VANET شهری
شبکه های تبلیغاتی وسیع (VANETs) اخیرا توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده اند. در چنین شبکه هایی، گره های موبایل، انجمن های خودآموز و عدم هماهنگی وسایل نقلیه مجهز به سخت افزار مبتنی بر 802.11 هستند و موقعیت های خود را به طور پویا تغییر می دهند. برنامه های VANETs نیاز به داده ها، انتقال صدا و ویدئو دارند. با این حال، Voice over IP (VoIP) ممکن است خدمات خوبی از طریق پلت فرم VANETs ارائه دهد. این ممکن است بسیاری از سناریوهای کاربردی را پوشش دهد از خدمات ایمنی به راحتی مرتبط است. در این مقاله، رویکرد ما بر اساس VoIP بر روی VANETs (VoVAN) با استفاده از شبیه سازی است. برای این کار، ارزیابی عملکرد CODEC های مختلف صدای مختلف و تاثیر آن بر کیفیت معیارهای خدمات تجزیه و تحلیل خواهد شد، با تمرکز بر ارتباطات صوتی بین وسایل نقلیه. برای دستیابی به نتایج خوب، از اطلاعات تحرک بدست آمده از ژنراتور ترافیکی خودرو استفاده می کنیم که براساس نقشه های جاده واقعی یک محیط شهری است. نتایج شبیه سازی ها از لحاظ سطح شبکه هر دو (مانند تاخیر E2E) و سطح کاربری (میانگین امتیاز نظر سنجی) ارائه می شود. این ارزیابی عملکرد نشان داد که G.723.1 CODEC در محیط VANET شهری به خوبی کار می کرد.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

مسائل امنیتی در شبکه تبلیغاتی خودرویی (VANET)

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:25 pm

مسائل امنیتی در شبکه تبلیغاتی خودرویی (VANET)
در طول سالها، ناحیه حمل و نقل شبکه اختصاصی (VANET) با توجه به طیف وسیعی از راهکارهایی که می تواند ارائه دهد، علاقه فراوانی را نیز به خود جلب کرده و ابتکار های تحقیقاتی را نیز افزایش داده است. ایمنی اطلاعات به عنوان مهم ترین مسئله در هر سیستم شبکه ای محسوب می شود و همچنین در VANET نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در VANETs مکالمه بی سیم بین خودروها، در نتیجه مهاجمان، محرمانه بودن، حریم خصوصی و ویژگی های صوری را نقض می کنند که بر حفاظت بیشتر تاثیر می گذارد. این مقاله چالش های ایمنی و موضوعات موجود در سیستم VANET را ارائه می دهد. این مقاله بر نیازهای امنیتی اولیه که باید برای تأمین امنیت VANET ها مورد توجه قرار گیرد، تمرکز دارد. کلاس های مختلف حملات VANET نیز در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

انتقاد از ارتباطات وسیله نقلیه: ادغام VANET با محاسبات ابری

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:26 pm

انتقاد از ارتباطات وسیله نقلیه: ادغام VANET با محاسبات ابری
علیرغم افزایش در تحقیقات شبکه وسیله نقلیه ad hoc (VANET)، انتظار می رود که وسایل نقلیه آینده با استفاده از محاسبات، ارتباطات و منابع ذخیره سازی به صورت کمتری مورد استفاده قرار گیرند. Olariu و همکاران VANET با محاسبات ابری، تغییر پارادایم بعدی را از VANET معمولی به رایانه ابر رایانه ای (VCC) پیش بینی کرد. اما تا به امروز، در ادبیات، معماری جامع برای محاسبات ابر از دیدگاه VANET وجود ندارد. در این مقاله، طبقه بندی محاسبات ابری مبتنی بر VANET را مطرح می کنیم. با توجه به شناخت ما، نخستین تلاش برای تعریف معماری VANET Cloud است. علاوه بر این، ابرهای VANET را به سه چارچوب معماری به نام ابرهای وسایل نقلیه (VC)، وسایل نقلیه با استفاده از ابر (VuC) و ابرهای وسایل نقلیه هیبریدی (HVC) تقسیم می کنیم. ما همچنین مسائل مربوط به امنیت و حفظ حریم خصوصی منحصر به فرد و چالش های تحقیق در ابرهای VANET را بیان می کنیم.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

یک ایده جدید برای بهبود ایمنی عابر پیاده در نقاط سیاه با استفاده از VANET ترکیبی از سنسورهای خودرو و بدن

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 2:27 pm

یک ایده جدید برای بهبود ایمنی عابر پیاده در نقاط سیاه با استفاده از VANET ترکیبی از سنسورهای خودرو و بدن
با گسترش سریع استفاده از وسایل نقلیه موتوری، ایمنی جاده در چند دهه گذشته به موضوع جدی تبدیل شده است. جاده های پیاده روی جاده ها و میزان مرگ و میر به شدت افزایش می یابد. تحقیق در مورد حوادث ترافیکی به تمرکز سقوط در “نقاط سیاه” اشاره دارد. لکه های سیاه و سفید ممکن است ناشی از گوشه های تیز در جاده مستقیم، دامنه های شیب دار، یک اتصال پنهان، علائم هشدار پنهان و یا موقعیت هایی باشد که در آن ترافیک در حال پنهان پنهان است. با این حال، تحقیق در مورد ایمنی جاده هنوز راه حل مشکل را پیدا نکرده است. تاریخچه موارد تصادفات ترافیکی، وابستگی بین حوادث و زمان واکنش عابران پیاده و / یا راننده را ایجاد می کند. این عمدتا به دلیل واکنشهای فوری ناشی از وحشت است و در عین حال با یک سناریو بالقوه خطرناک در زمان واقعی مواجه است. ما یک راه حل را با پیشنهاد یک سیستم هشدار راننده مبتنی بر VANET ارائه می دهیم. هشدار داده شده به رانندگان پیش از زمان فرصتی بهتر برای رانندگان برای واکنش به طوری که برای جلوگیری از حوادث. این سیستم با استفاده از سنسورهای بدن به عنوان بخشی از VANET طراحی شده است. سیگنال های دریافت شده توسط گره های وسیله نقلیه در VANET به عنوان ورودی به سیستم هشدار داده می شود. راننده هشدار داده می شود که به نوبه خود سرعت واکنش خود را افزایش می دهد. سیستم شبیه سازی شده و دیده شده است که شانس تصادف با سیستم هشدار به طور چشمگیری کاهش می یابد.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

ردیابی مسیر حریم خصوصی و بازی لغو در ابرهای مبتنی بر VANET

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 8:21 pm

رویای پیش بینی شده از تجربه رانندگی قابل اعتماد، ایمن و راحت هنوز به واقعیت تبدیل شده است، چرا که صنایع خودرو آزمایش آب های خود را برای استفاده از شبکه VANET (Ad Hoc Networks) انجام می دهند. اما با این وجود، مسائل مربوط به امنیت و حفظ حریم خصوصی، عامل اصلی مانع در استقرار VANET بوده است. به تازگی، VANET به عنوان یک نتیجه از خودروهای با کیفیت بالا با ثبات منابع به ابرهای مبتنی بر VANET تبدیل شده است. به زودی، حسین و همکاران. فریم های معماری مختلف برای ابرهای مبتنی بر VANET تعریف شده است. در این مقاله، هدف ما در یک چارچوب خاص یعنی VuC (VANET با استفاده از ابرها) است که VANET و CC (Cloud Computing) با یکدیگر همکاری می کنند تا کاربران VANET (دقیقا مشترکین) را با خدمات ارائه دهند. ما پیشنهاد می دهیم که لغو حریم خصوصی و مسیر ردیابی مسیر VuC بسیار سبک وزن باشد. چراغهای دریافت شده توسط وسایل نقلیه در زیرساخت ابر ذخیره می شوند، همکاری VANET و پس از پردازش، ابر سرویس گیرنده VANET را فراهم می کند. مقامات لغو می توانند با استفاده از چراغ های ذخیره شده در ابر، مسیری را که توسط گره هدف برای یک زمان مشخص مشخص شده اند، ردیابی و ردیابی کنند. طرح پیشنهادی ما امن است، حفظ حریم خصوصی مشروط، و به صورت محاسباتی ارزان تر از طرح های پیشنهادی است.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

Re: ارزیابی میزان تأثیر شبکه ارتباطات بین خودرویی (VANETS) بر ایمنی جریان ترافیک در آزادراه

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 8:24 pm

مدیر پارتیشن مجازی P-Persistent برای کانال پخش VANET
فوریت های مختلف پیام منجر به تداخل پهنای باند مختلف در VANET های متراکم می شود. پیام های ایمنی در VANET بسیار مهم است، بنابراین باید بالاترین اطمینان را از تحویل داشته باشد. با این حال، به دلیل پهنای باند محدود VANET ها، پیام های ایمنی می تواند رد شود. این تحقیق در نظر گرفته شده است که یک سیاست را برای دستیابی به حداقل مسدود کردن پیام های ایمنی در نظر بگیرد، در حالی که پیغام های غیر ایمنی مانند پیام های راحتی را به شدت مجازات نمی کند. از طریق پهنای باند تقریبا تقسیم شده VANET و با استفاده از طرح P-Persistent برای کاهش تراکم پیام، بهبود عملکرد ارسال پیام در VANET ها می تواند به دست آید.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

تشخیص زودهنگام حملات DOS در VANET با استفاده از الگوریتم شناسایی بسته های حمله شده (APDA)

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 8:27 pm

امنیت VANET (شبکه های تبلیغاتی مخصوص حمل و نقل) بسیار مهم است زیرا وجود آنها به شرایط تهدید کننده زندگی حیاتی مرتبط است. VANET نوعی از MANET است. در کدام گره های تلفن همراه، همه وسایل نقلیه مجهز به یک دستگاه On-Board (OBU) هستند که آنها را قادر می سازد تا پیام های دیگر را در شبکه های دیگر ارسال و دریافت کنند. علاوه بر برقراری ارتباط میان وسایل نقلیه، رابط VANET با نقاط ارتباطی ارائه شده توسط زیرساخت های جاده ای. بسیاری از محققان در مورد پیام ایمنی تأیید شده است. علاوه بر این VANET با چند حمله امنیتی مواجه است. در سیستم های موجود VANET از یک الگوریتم تشخیص برای شناسایی حملات در زمان تایید استفاده می کند که در آن سربارهای تاخیری رخ داده است. تهدیدات امنیتی مختلف، گره های ناسازگار هستند، اطلاعات دروغین، حملات Sybil، حملات راننده خودخواهانه و غیره. در این مقاله ما یک الگوریتم شناسایی بسته های حمله شده (APDA) را پیشنهاد کردیم که برای شناسایی حملات DOS (Denial-of-Service) قبل از زمان تأیید این موجب کاهش تاخیر بالای سربار برای پردازش و افزایش امنیت در VANET می شود.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

طرح تأیید هویت بر اساس اعتبار برای حملات متجاوز در VANET برای برقراری ارتباط امن

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 8:29 pm

یک شبکه تبلیغاتی وسیله نقلیه (VANET) یک کلاس زیرمجموعه از شبکه اختصاصی تلفن همراه (MANET) است که شامل وسایل نقلیه هوشمند و واحدهای کنار جاده ای (RSU) است. این وسیله نقلیه به وسیله وسیله نقلیه (V2V) و وسیله نقلیه به زیرساخت (V2I) ارتباط برقرار می کند. ویژگی های مهم VANET شامل خودسازگاری، شبکه توزیع شده و توپولوژی بسیار پویا است. همانطور که انتقال پیام در یک محیط دسترسی آزاد است، مانند VANET، منجر به مسائل امنیتی مهم و چالش برانگیز می شود. با توجه به این نگرانی مهم، مهم است که مکانیزم های امنیتی را برای تشخیص و کاهش حملات VANET توسعه دهیم. سه روش احراز هویت در VANET مانند تکنیک های رمزنگاری، امضاهای دیجیتالی و روش های تأیید پیام برای ایجاد سازوکارهای امنیتی علیه حملات VANET وجود دارد، اما برخی از حملات با این طرح ها حل نمی شود. در این مقاله حمله جعلی با استفاده از تکنیک تأیید موقعیت انجام می شود که در آن اثرات اطلاعات موقعیت جعلی مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور کاهش این مشکلات، مکانیزم های تشخیص برای شناسایی گره های تقلب و کاهش اثر گره های جعلی (اطلاعات موقعیت نادرست) مورد استفاده قرار می گیرند. این راه حل براساس شبیه سازی و سیستم تأیید موقعیت انجام می شود که با موفقیت باعث جلوگیری از انتشار گره ها در موقعیت های نادرست می شود و در نتیجه می توان حمله های جعلی را کاهش داد.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

تجزیه و تحلیل پروتکل مسیریابی جغرافیایی VANET در نقشه واقعی شهر

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 8:30 pm

شبکه تبلیغاتی خودرویی (VANET) یک حوزه در حال افزایش تحقیقاتی است و برای بسیاری از فناوری های جدیدتر مانند سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) پایه گذاری شده است. مسیریابی در VANET ها نقش مهمی در عملکرد شبکه ها ایفا می کند. پروتکل های VANET به عنوان پروتکل های مبتنی بر توپولوژی و مبتنی بر موقعیت طبقه بندی می شوند. تحقیقات نشان داد که پروتکل های مبتنی بر موقعیت برای VANET ها نسبت به پروتکل های مبتنی بر توپولوژی مناسب تر هستند، زیرا مسیریابی جغرافیایی شامل سربار و تاخیر در حفظ جداول مسیریابی نیست و موقعیت جغرافیایی گره ها برای مسیریابی استفاده می شود که می تواند توسط سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) ) دستگاه در وسایل نقلیه. در این مقاله دو پروتکل مسیریابی جغرافیایی مبتنی بر لنگر مبتنی بر خیابان و ترافیک Aware مسیریابی (A-STAR) و پروتکل های مسیریابی بدون ران حریم خصوصی (GPSR) در نقشه شهر واقعی ارزیابی می شود. شبیه سازی VANET ها در سناریوهای واقعی نقشه، نتایج دقیق را ارائه می دهد و همچنین برای طراحی و راه اندازی VANET ها در دنیای واقعی مفید است. مدل تحرک واقعی جهان مهم است زیرا نشان دهنده عملکرد واقعی پروتکل های در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل عملکرد با توجه به ظرفیت تولید، نسبت تحویل بسته، از دست دادن بسته و تاخیر متوسط ​​انجام می شود. شبیه سازی پروتکل ها با تغییر تراکم گره ها انجام می شود. A-STAR عملکرد بهتر در نقشه شهر واقعی را نسبت به GPSR نشان داد؛ چرا که A-STAR روش خیابان آگاهی از مسیریابی را به کار گرفت، در حالی که GPSR در حملات حریص و مسیریابی در اطراف روش های محیط کار می کند.

Administrator

Site Admin
پست: 203
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am
تماس:

مانع سایه افتادن در ایمنی VANET

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 8:30 pm

ارتباطات بی سیم بین وسایل نقلیه هر دو برنامه ایمنی مانند پیشگیری از حوادث و برنامه های غیر بهداشتی مانند هشدارهای احتمالی احتمالی ترافیک را با هدف بهبود ایمنی در شرایط رانندگی فراهم می کند. از آنجا که محدوده هزینه تست محدود محیط تست تست نمونه اولیه را محدود می کند، محققان VANET اغلب به جای مجموعه ای از ابزارهای شبیه سازی می پردازند که از آن جمله یک مجموعه غنی از سناریوهای محیطی مدل سازی می شود. با این حال، علیرغم دسترسی به چنین ابزارهایی، نتایج متناقض است. در حالی که محققان VANE اغلب از دست دادن انتشار به طور قطعی وابسته به فاصله گیرنده فرستنده هستند، اثرات محو شدن و سایه زنی اغلب به طور تصادفی مدل سازی می شوند، که منجر به نتایج احتمالی می شود که مستقل از محیط واقعی هستند و در نتیجه توپولوژی های جاده ای واقعی و حضور موانع را نادیده می گیرند . در این کار، ما برای مدل ns-3 [3] مدل سایه ای مانع تجربی معتبر از [4] با استفاده از داده های ساختمان از نقشه باز خیابان (OSM) [5] برای تعیین خط خطی از اثرات پخش بینایی با استفاده از تکنیک های محاسباتی هندسه، و ما بیشتر نتایج را برای ارزیابی عملکرد ایمنی ارزیابی می کنیم. تأثیر اندازه گیری ایمنی عملکرد موانع در شبیه سازی VANET باعث ایجاد اهداف تحقیقاتی زیر می شود: هدف این تحقیق، نشان دادن کمی تأثیر مدل های محو شده موثر و دقیق بر ارزیابی عملکرد برنامه های کاربردی ایمنی VANET می باشد. سایه ترسیم شده به طور متفاوتی نسبت به محو شدن تصادفی مقایسه می شود و عدم اثربخشی موانع در ارزیابی ایمنی ممکن است غلط یا حتی به شدت بر عملکرد برنامه های کاربردی ایمنی VANET غلبه کند. از جمله مانع سرسختی واقع بینانه در مدل سازی شبیه سازی VANET، ارزیابی VANET را بهبود می بخشد و ایمنی را تقویت می کند، بنابراین حمایت از یکی از اهداف اصلی سیستم های وسایل نقلیه متصل می شود.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 4 =