شبیه سازی شبکه های رادیویی شناختی (Cognitive Radio)

شبکه های ونت با استفاده موثر از منابع طبیعی از طیف رادیویی ، CR شامل برنامه های کاربردی عملی ، شبکه های اضطراری ، شبکه های نظامی ، شبکه های مش ، شبکه های سلولی ، چندرسانه ای ، شبکه های اجاره ای ، ارتباطات وسایل می توانند خدمات مناسبی را ارایه کنند.

CR تأثیر فوق العاده ای در بهینه سازی پهنای باند و راندمان هزینه ، به ویژه در شبکه سلولی نسل بعدی دارد. این امر به دلیل چالش ها و مسائل باقی مانده در استفاده از پتانسیل کامل طیف رادیویی در شبکه رادیویی شناختی ، مورد توجه پژوهشگران امروزی قرار گرفته است. یارآموزان به تجزیه و تحلیل و راه حل های چالش های این فناوری نوظهور می پردازد.

نمونه حوزه های پیاده سازی شده

 • معماری و استقرار شبکه شناختی
 • طراحی پروتکل شناختی در شبکه رادیویی شناختی
 • الگوریتم های سازگاری سیستم شناختی برای شبکه رادیویی شناختی
 • روش های به اشتراک گذاری طیف رادیو شناختی
 • تکنیک های تصمیم گیری طیف رادیوی شناختی
 • روش های اختصاصی طیف دینامیکی رادیو شناختی
 • روش ها و مشکلات سنجش طیف در شبکه رادیویی شناختی
 • تکنیک های انتقال و کنترل قدرت در شبکه رادیویی شناختی
 • ارتباطات تعاونی و مکانیسم های تشویقی
 • مدیریت QoS در شبکه رادیویی شناختی
 • تحرک طیف و انتقال آن در شبکه رادیویی شناختی
 • حملات پروتکل و مکانیسم های دفاعی در شبکه رادیویی شناختی
 • مسائل امنیتی شبکه شناختی
 • راه حل های متقابل لایه در رادیو شناختی
 • تکنیک های اختصاص کانال در شبکه های رادیویی شناختی
 • راه حل های بهره وری انرژی در شبکه های رادیویی شناختی
 • مدیریت پهنای باند در شبکه های رادیویی شناختی
 • تکنیک های برنامه ریزی انتقال در شبکه های رادیویی شناختی
 • مدیریت خوشه ای در شبکه های رادیویی شناختی
 • مدیریت اعتماد در شبکه های رادیویی شناختی

ابزار و فناوری برای شبیه سازی

#مشاوره پایان نامه دکتری مهندسی کامپیوتر#مشاوره تحقیقاتی#مشاوره تحقیقات دکترا در یادگیری ماشین#مشاوره تحقیقات دکترا در امنیت سایبری#مشاوره تحقیقات دکترا در هوش مصنوعی #مشاوره تحقیقات PHD در فناوری Blockchain #مشاوره تحقیقات دکترا در محاسبات موبایل

 

یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با دراختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از طریق فرم ثبت سفارش و یا ایمیل زیر اقدام فرمایید.

Yaramoozan.ir@gmail.com

تماس با ما