شبیه سازی پنهان نگاری در تصویر

بدون ديدگاه

پنهان نگاری در تصویر و مقایسه روشهای پنهان نگاری در تصویر

اخیرا پنهان نگاری دیجیتال به عنوان روشی برای حفظ محرمانگی اطلاعات در حین انتقال آن در محیطی باز و ناامن توجه زیادی را به خود جلب کرده است و زمینه تحقیق و فعالیت را در این راستا بوجود آورده است. حفاظت از اطلاعات محرمانه در برابر یک دشمن مهم ترین هدف پنهان نگاری است و از این رو پرواضح است که امنیت سیستم با پنهان نگاری افزایش می یابد. اگرچه پنهان نگاری دیجیتال یکی از زمینه های جدید تحقیقاتی می باشد ، الگوریتم های فراوانی تا به امروز در دانشگاه ها و صنعت پیشنهاد شده است. روش های ارائه شده با توجه به عملکردی که دارند را می توان در دسته های مختلف قرار داد. هدف از انجام این مقاله ، مرور مختصری بر چند روش پنهان نگاری رایج رسانه تصویر در حوزه مکان می باشد. بنابراین در ابتدا رسانه دیجیتالی تصویر معرفی و فرمت های رایج تصویرموردبحث قرار می گیرند و سپس به معرفی الگوریتم های موجود در حوزه مکانی پرداخته می شود و روشهایی که بهترین پنهان سازی را داشته اند مقایسه و معرفی می شوند .
[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × سه =