درخواست شرکت در دوره های آموزشی

شرکت در دوره آموزشی

برای شرکت در دوره های آموزشی آنلاین و حضوری سازمان هوشمند سازی تحقیق و پژوهش این فرم را پر کنید تا متناسب با سطح شما دوره های استاندارد و حرفه ای برایتان پیشنهاد و ثبت شود.

شرکت در دوره آموزشی

دوره های آموزشی تخصصی از کاردانی تا دکتری

درخواست مشاوره آنلاین

میتونی واسه مشاوره آنلاین با متخصص شبیه سازی درخواست ثبت کنی

فرم همکاری

بر اساس سطح توانایی و دانشی که داری میتونی با سامانه همکاری داشته باشی

یار شاپ

اولین و تنها فروشگاه تحقیقی پژوهشی خود آموز در کشور

دوره های آموزشی سامانه

اولین سامانه آموزشی با صدور گواهینامه شبیه سازی شبکه NS2 , NS3