طراحی سیستم خبره ارزیابی هوش سیستم های سازمانی

بدون ديدگاه

تصمیم گیری زیربناي ایجاد سازمان و حرکت، رشد و توسعه آن براي کسب اهداف مشخص در سطوح راهبردي است و بر پایه ادراك، دانش، آگاهی از پیامدها، شناخت محیط و سرعت عمل رهبران و مدیران سازمان صورت می‌گیرد. گستردگی و پیچیدگی فرایند هاي لازم براي تحقق عزم سازمان و اتخاذ تصمیم هاي راهبردي ضرورت بهره مندي سازمان از یک سامانه سیستماتیک و هوشمند تصمیم‌گیری را غیرقابل اجتناب می‌سازد.  تاثیر بررسی و تیین قابلیت هاي توانمندساز سیستم خبره بر تصمیمات سازمان مورد مطالعه در سطوح استراتژیک می باشد.

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 11 =