مشاوره آنلاین اسکایپی | مشاوره مستقیم با کارشناس توسط اسکایپ | بررسی کار شما برای پیاده سازی و شبیه سازی | ارایه و مشاوره در ایده |

مشاوره آنلاین اسکایپی | مشاوره مستقیم با کارشناس توسط اسکایپ | بررسی کار شما برای پیاده سازی و شبیه سازی | ارایه و مشاوره در ایده |

شبیه سازی | پیاده سازی با متلب | آموزش شبیه سازی Ns2 | شبیه سازی کامپیوتری | شبیه سازی فصل 4 رساله |

آموزش آنلاین شبیه سازی | آموزش شبیه سازی | پیاده سازی شبیه سازی پایان نامه | شبیه سازی دکتری |

درخواست مشاوره آنلاین (اسکایپ | واتس اپ)

برای آشنای با پروسه کاری خود و مراحلی که باید ثبت کنید تا در نوبت انجام قرار بگیرید پر کردن این فرم ضروری است، برا اساس این فرم وقت مشاوره تلفنی در زمان مشخص با متخصص سازمان شبیه سازی کامپیوتری تنظیم خواهد شد.
  • در این بخش شما هر مورد درخواستی که دارید رو می تونید ارایه کنید ( در موزد شبیه سازی ، پیاده سازی مقالات ، کلاسی های آموزشی ، مشاوره پژوهشی و … )
  • ایمیل خود را وارد کنید ( مهم ) درخواست ها از طریق ایمیل پاسخ داده می شود