پروژه های شبیه سازی و عملی

بدون ديدگاه

زمینه های پذیرش پروژه های شبیه سازی وعملی:

#آنتن برای کاربردهای مختلف
#فیدورفلکتور
#آرایه های آنتنی
#سنتزوبهینه سازی
#ادوات پسیو و اکتیو مایکروویو
#آنالیزهای عددی
#شبیه سازی های بین نرم افزاری ازطریق ارتباط متلب با نرم افزارهای تخصصی دیگرهمچون hfss/cst
#آموزش طراحی وشبیه سازی
#ارایه مقاله

انجام امور فوق با تنظیم متن مکتوب قراردادنامه ای جهت تعهد طرفین انجام میگیرد. لازم به ذکراست ساخت وتست نیز به همراه خروجی اندازه گیریها پذیرفته می شود.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 2 =