یک طرح خوشه‌بندی تطبیق پذیر در شبکه‌های رادیو شناختی به منظور افزایش بهره وری در استفاده از طیف

بدون ديدگاه

در سال‌های اخیر، مفهوم شبکه‌های رادیو شناختی، رهیافت جدیدی در شبکه‌های ارتباطی ارائه کرده که منجر به استفاده‌ی کارامدتر از طیف فرکانسی شده‌است. رادیوي شناختی یک تکنولوژي مخابرات بی‌سیم هوشمند است که از محیط بیرونی‌اش آگاه بوده و با توجه به آن، پارامترهاي عملکردش از قبیل توان ارسالی، فرکانس حامل و روش مدولاسیون را تنظیم می‌کند تا بتواند هر زمان و در هر مکان که احتیاج شد، مخابره ي قابل اطمینانی داشته باشد و نیز استفاده‌ي بهینه‌اي از طیف در دسترس صورت گیرد. پس با سیستم رادیوي شناختی، فرستنده به طورهوشمندانه‌اي می تواند بفهمد که کدام باندهاي فرکانسی در حال استفاده و کدام باندها خالی هستند و بنابراین می‌تواند از آنها براي مخابره‌ي داده‌ي خود استفاده کند. این تکنولوژي باعث استفاده‌ي بهینه از منابع طیفی دردسترس و کمتر کردن تداخل روي بقیه‌ي کاربران می‌شود. طیف رادیویی یک منبع با ارزش و محدود است که فرستنده‌ها و گیرنده‌ها براي استفاده از آن باید از سازمان مربوطه مجوز دریافت کنند.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − سه =