شبیه سازی داده کاوی Data Mining

داده کاوی (Data Mining) به معنی کشف الگو و روابط پنهان میان داده ها با استفاده از الگوریتم های ریاضی است. به بیان ساده تر اگر در میان حجم زیادی از داده ها به  تحلیل و بررسی بپردازیم به صورتی که با استفاده از نتیجه تحلیل بتوانیم تصمیمات آگاهانه تری بگیریم به این معنا است که داده کاوی انجام داده ایم.
موضوع جدید
هیچ موضوع و یا پستی در این انجمن موجود نیست.

بازگشت به صفحه اصلی

سطوح دسترسي انجمن

در این انجمن میتوانید موضوعات جدیدی ارسال کنید
در این انجمن میتوانید به موضوعات پاسخ دهید
در این انجمن نمیتوانید پست خود را ویرایش کنید
در این انجمن نمیتوانید پست های خود را حذف کنید
در این انجمن نمیتوانید پیوست ارسال کنید