صفحه 1 از 1

حذف فازی نویز نمک و فلفل با استفاده از فیلتر Adaptive Switching Median

ارسال شده: جمعه ژولای 26, 2019 10:22 pm
توسط IT_Specialist
این مقاله بر حذف سر و صدای ضربه ای متمرکز است که عمدتا ناشی از ناقل رسانه انتقال، خطاهای سیستم انتقال و واحدهای حافظه معیوب است. اکثر فیلترهای مرسوم معمولی، تمام پیکسل ها را پردازش می کند بدون اینکه طبقه بندی شود که آیا آن پر سر و صدا و یا بی صدا است. روش پیشنهاد شده بر اساس فیلتر متداول است. این شامل دو مرحله است یعنی مرحله تشخیص و مرحله فیلترینگ. در مرحله تشخیص الگوریتم مبتنی بر نقشه برداری محله برای شناسایی پیکسل های خراب استفاده می شود. در مرحله فیلتر کردن، پیکسل های خراب با استفاده از تابع عضویت فازی فیلتر می شوند. پیکسل های غیرقابل نفوذ به گونه ای ذخیره می شوند. روش پیشنهادی با بسیاری از الگوریتم های موجود مقایسه می شود. الگوریتم پیشنهادی می تواند تصاویری را که تا 90 درصد چگالی صدا را به شدت خراب می کنند بازگرداند.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 5812022473

تمام زمان ها براساس UTC
صفحه 1 از 1