شبیه سازی شبکه‌های بین خودرویی ادهاک (VANET) مقطع دکتری

بدون ديدگاه
شبکه‌ VANET با استفاده از امواج رادیویی انواع ارتباط‌های خودرو به خودرو (V2V) و خودرو به زیرساخت (V2I) را ایجاد می‌کند. خودروها به صورت کاملاً خودمختار با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و یک شبکه غیرساختارمند بی‌سیم ایجاد‌می‌کنند. تفاوت اصلی شبکه‌های ادهاک خودرویی یا VANET با شبکه‌های سلولی و اختصاصی این است که هیچ‌ ایستگاه یا نود مرکزی، مدیریت و … ادامه خواندن شبیه ...

ادامه مطلب ...