طراحی الگوریتم رمز Poly-alphabetic و رخنه در آن  به زبان سی پلاس پلاس

بدون ديدگاه
عنوان: طراحی الگوریتم رمز Poly-alphabetic و رخنه در آن  به زبان سی پلاس پلاس   توضیحات: در این پروژه، برنامه‌ای به زبان سی پلاس پلاس طراحی شده است که الگوریتم‌های رمزنگاری و رمزگشایی Poly-alphabetic را پیاده‌سازی می‌کند و می‌تواند در آن رخنه کرده و متن رمزشده را بدون داشتن کلید باز کند. این الگوریتم رمز، … ادامه خواندن طراحی ...

ادامه مطلب ...

طراحی الگوریتم رمز Triple Simplified DES و رخنه در آن به زبان سی پلاس پلاس

بدون ديدگاه
عنوان: طراحی الگوریتم رمز Triple Simplified DES و رخنه در آن به زبان سی پلاس پلاس   توضیحات: در این پروژه، برنامه‌ای به زبان سی پلاس پلاس طراحی شده است که الگوریتم‌های رمزنگاری و رمزگشایی Triple Simplified DES را پیاده‌سازی می‌کند و می‌تواند در آن رخنه کرده و متن رمزشده را بدون داشتن کلید باز … ادامه خواندن طراحی ...

ادامه مطلب ...

طراحی و ساده‌سازی جدول کارنو پنج متغیره به زبان سی پلاس پلاس

بدون ديدگاه
عنوان: طراحی و ساده‌سازی جدول کارنو پنج متغیره به زبان سی پلاس پلاس توضیحات: در این پروژه، برنامه‌ای به زبان سی پلاس پلاس C++ طراحی شده است که می‌تواند اطلاعات مربوط به یک جدول کارنو (۳، ۴ و یا ۵ متغیره) را از ورودی دریافت کند و عبارت منطقی ساده‌شده را نمایش دهد.   اطلاعات … ادامه خواندن طراحی ...

ادامه مطلب ...