شبیه سازی کنترل سرعت موتور با استفاده از الگوریتم‌ فازی-عصبی مقطع دکتری

بدون ديدگاه
 کنترل سرعت موتور با استفاده از الگوریتم‌ فازی-عصبی تنظیم کنترلگرهای مشتق-انتگرال متناسب مرتبه-کسری (FOPID) یک چالش برای محققان در علوم مرتبط است. مزيت اصلي استفاده از موتور DC در جهان امروز قابليت كنترل راحت سرعت و زاويه موتور آن است. خيلي از سيستم هاي كنترلي طراحي شده اند تا با كاهش از حد خارج شدن … ادامه خواندن شبیه ...

ادامه مطلب ...