شبیه سازی پشتیبانی همکاری فرایند اگاه اتوماتیک در پروژه های مهندسی نرم افزار مقطع دکتزی

بدون ديدگاه
  ساختن پشتیبانی همکاری فرایند اگاه اتوماتیک مهندسی نرم افزار در یک رشته نابالغ باقی می ماند و پروژه های مهندسی نرم افزار به دلیل ماهیت پویا خود به چالشی بودن ادامه می دهند.  یکی از جنبه های مشکل ساز هماهنگی و همکاری میان بسیاری افراد مشغول به کار در این پروژه ها است. تلاش … ادامه خواندن شبیه ...

ادامه مطلب ...