شبیه سازی هادوپ آموزش درک خوشه های Hadoop و شبکه های پیچیده

بدون ديدگاه
شبیه سازی هادوپ آموزش درک خوشه های Hadoop و شبکه های پیچیده درک خوشه های Hadoop و شبکه این مقاله قسمت اول در مجموعه است که نگاهی دقیق تر به معماری و روش های یک خوشه Hadoop و نحوه ارتباط آن با زیرساخت های شبکه و سرور می اندازد. محتوای ارائه شده در اینجا بیشتر مبتنی … ادامه خواندن شبیه ...

ادامه مطلب ...