شبیه ساز دکتری سیستم پایگاه داده پویا

بدون ديدگاه
شبیه سازی یک سیستم ، روشی برای پیش بینی ، تجزیه و تحلیل رفتارهای پیچیده آن سیستم است که در نهایت به شناخت صحیح و دقیق سیستم منجر می گردد. در این مقاله ابزاری جهت بررسی عملیاتی سیستم پایگاه داده پویا با متدولوژی مشخص و تعریف شده ارائه می نماییم. هدف از این کار ارزیابی … ادامه خواندن شبیه ...

ادامه مطلب ...