شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN

بدون ديدگاه
Bootcamp مدیریت محصول منتشر شده توسط castroflavio در تاریخ 12 مه 2019 چه خبر است؟ در سال گذشته در حالی که در اتوماسیون شبکه سازی دیتاسنتر برای پی پال کار کردم ، متوجه شدم که برخی از تیم های توسعه چه زمانی موثر هستند که مدیر محصول خوبی دارند و حس کنجکاوی من را کم می کند. فهمیدم که همیشه … ادامه خواندن شبکه ...

ادامه مطلب ...