شبیه سازی حمله تبانی تزریق بصورت توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم مقطع دکتری

بدون ديدگاه
با رشد شبكه هاي حسگر بي سيم، تكنيك هاي نفوذ در اين شبكه ها نيز رشد كرده و هر روز روش و تكنيكي جديد براي از كار انداختن اين شبكه ها ارائه مي شود. با توجه به محدودة استفاده از اين شبكه ها كه معمولاً درمحيط هاي بسيار حساس و محرمانه مورد استفاده قرار مي … ادامه خواندن شبیه ...

ادامه مطلب ...