شرایط و قوانین مربوط به فروشگاه یارآموزان

سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین - ثبت نام

با دسترسی به “سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین” (در سطور بعد “ما”, “سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین”, “http://yaramoozan.ir/shop” را بیان دارد), پیروی از قوانین مقابل را قبول میکنید. اگر این قوانین را قبول ندارید لطفا از “سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین” استفاده نکنید. این قوانین در هر زمانی ممکن است تغییر کند و ما تمام سعی خودمان را خواهیم کرد که این تغییرات را به شما اطلاع دهیم، با این وجود باید قوانین موجود را در بازه های زمانی منظم کنترل کنید و از تغییرات آگاه شوید.اگر قوانین موجود در “سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین” تغییر کند و شما به استفاده از آن ادامه دهید،این بدان معنا خواهد بود که شما این قوانین را پذیرفته اید.

شما موافقت میکنید که مطالب مستهجن،مبتذل،افترا آمیز،توهین آمیز،تهدید کننده و هرگونه مطلب مخالف با قوانین کشورتان و قوانینی که “سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین” در آن کشور میزبان شده است و همچنین قوانین بین الملل، ارسال نکنید. در غیر این صورت به طور سریع و همیشگی تحریم خواهید شد،اگر از جانب سرویس خدمات دهی اینترنت شما،نامه ای مبنی بر تخلف شما دریافت کنیم این تالار حق تحریم شما را دارد. موافقت میکنید که “سامانه شبیه سازی کامپیوتری فناوری اطلاعات پیاده سازی مقالات، آموزش تخصصی آنلاین” حق ویرایش،حذف،انتقال و قفل کردن موضوعات را در هر زمانی داراست. طبق موافقت نامه تمامی اطلاعات وارد شده شما در تالار در پایگاه داده ما ذخیره خواهد شد. این اطلاعات به هیچ وجه با سایتی دیگر به اشتراک گذاشته نخواهد شد. با این وجود “ندارد.