شبیه سازی مهندسی کامپیوتر و مشاوره در فصل چهارم رساله

شبیه سازی مهندسی کامپیوتر و مشاوره در فصل چهارم رساله

شبیه سازی مهندسی کامپیوتر و مشاوره در فصل چهارم رساله

مشاوره آموزش انجام پایان نامه کارشناسی  ارشد و دکتری-جمع آوری داده ها

*در صورتیکه سفارش شبیه سازی مقاله و یا تحلیل فصول 3و4 پایان نامه دارید مدارک را تلگرام بفرمایید *

فصل چهار پایان نامه که معمولا «تحلیل داده ها» نامیده می­ شود در اغلب پایان نامه ­ها همان فصل تحلیلی آماری است که در آن دانشجو باید به بیان نتایج آماری و آزمون فرضیات تحقیق بپردازد بخصوص اگر در پایان نامه خود از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرها استفاده نموده است و تحقیق پیمایشی دارد.

این فصل، یکی از قسمت ­هایی است که توسط داوران در روز دفاع مورد بررسی و نقد قرار می­ گیرد. هدف اصلی فصل چهارم پایان نامه یا هر پژوهش علمی دیگری، پاسخ به پرسش ­ها و فرضیات ذکر شده در فصل اول است بنابراین تمامی یافته­ ها باید در این فصل طوری باشند که کاملا  مرتبط با فرضیات ارائه شده در پژوهش باشد.

باید دقت داشته باشید که در این فصل فقط بررسی و تحلیل نتایج مورد نظر کافی است بنابراین لازم نیست به تفسیر و تبیین آن­ ها بپردازید چرا که باید این تفسیرها را برای فصل پنجم پایان نامه بگذارید. همچنین در این فصل نباید داده­ ها به صورت خام و جزیی ارائه شوند بلکه نتایج باید از نظر کیفی و کمی تحلیل شده و ارائه گردند.

برای نگارش فصل چهارم پایان نامه یا هر پژوهش علمی دیگری باید با روش ­های آمارای و کار با نرم افزارهای آماری مختلف از جمله spss ،amos یا minitab آشنا باشید و این کار به تخصص نیاز دارد بنابراین بد نیست در این زمینه از متخصصین مشاوره بگیرید و بخواهید شما را در نوشتن فصل چهارم پایان نامه کمک کنند تا مطمئن شوید این کار را به بهترین شکل انجام داده اید.

محتوای فصل چهارم پایان نامه

همانطور که در پست قبل درباره فصل سوم توضیح داده شد. در این قسمت درباره فصل چهارم پایان نامه که فصلی است که در آن محقق به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پایان نامه می پردازد توضیح داده خواهد شد. در این بخش، مهمترین عناوین قابل ارائه مختصرا” توضیح داده می شود. باید توجه داشت که در فصل چهار پایان نامه، محقق باید به کلیه سئوالات اصلی و فرعی مطرح در فصل ۱ پاسخ گفته و کلیه فرضیات مطرح شده را آزمون نماید.

بر اساس نوع پژوهش و همچنین متغیرهای موجود در عنوان،تعداد فصول چهارم تا ما قبل آخر پایان نامه تعیین می شود.اگر نوع پژوهش توصیفی باشد،فصل چهارم تحت عنوان “یافته های پژوهش” نگاشته می شود. اگر نوع پژوهش توصیفی تطبیقی باشد، فصل چهارم تحت عنوان “مطالعه تطبیقی” و فصل پنجم با عنوان “یافته های پژوهش” نوشته می شود. اگر پژوهش تاریخی باشد، تعداد فصول به نسبت متغیرها و پارامترهای اصلی پژوهش افزایش می یابد.

فصل چهارم به عنوان “یافته های پژوهش” شامل موارد زیر است:

۱- مقدمه :

معرفی کلی و ابتدایی محتوای فصل چهارم پایان نامه

۲- توصیف داده ها:

جداول و نمودارهای توصیفی در این قرار گرفته و توضیحات مرتبط با آن ها نیز ارائه می شود.

۳- آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات :

متناسب با یافته ها، جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

بطور کلی در فصل چهارم پایان نامه باید اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش پوشش داده شود.

 

 

 تماس با ما

 


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.