• استخراج مقاله از پایان نامه و  از رساله به همراه آموزش

 برای درخواست اینجا کلیک کنید.هدف از نگارش پایان نامه و رساله و تز و همچنین ماهیت مخاطبان خواننده آنها (اساتید یا اعضای کمیته) ممکن است ملزومات خاصی را بر این فرآیند دیکته کند که یکی از آنها آماده سازی نتایج برای انتشار است. تبدیل پایان نامه به دست نوشته ای قابل انتشار مستلزم کار کردن بر طول و حجم پایان نامه، بخش های انتخابی، سبک نگارش و تفسیر داده ها است. با توجه کردن به این ویژگی ها می توان شانس پذیرش مقاله برای چاپ در ژورنال و انتشار نتایج را افزایش داد.

توصیه های عملی برای استخراج مقاله

توصیه های زیر می تواند به استخراج مقاله از پایان نامه کمک کند:

عنوان مقاله با عنوان پایان نامه تفاوت فاحشی دارد. در عنوان پایان نامه ممکن است محیط پژوهش و زمان انجام کار آورده شود. عنوان مقاله نباید حاوی محیط پژوهش و سال انجام مطالعه باشد (مگر در موارد خاص). عنوانی دهن پر کن و کوتاه انتخاب کنید. متغیر مستقل و وابسته اصلی خود را مشخص کنید و عنوان مقاله خود را حول این دو تهیه کنیدفرضیه های مطالعه خود را دسته بندی کنید. با توجه به فرضیه ها به استخراج مقاله بپردازید. اگر چند فرضیه دارید می توانید آنها را دسته بندی و تقسیم کنیداگر سئوالات پژوهش زیادی را در مطالعه خود پاسخ داده اید، لازم نیست که همه را در یک مقاله بیان نمایید. می توانید با توجه به گروه بندی سئوالات پژوهش و پیش فرض های موجود مقالات متعددی استخراج کنید.

 

آموزش استخراج مقاله از پایان نامه

چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم؟


نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی مدون است.در گزارش یک تحقیق علاوه بر ارزشهای محتوایی بایستی از ساختار روشمندی  پیروی کرد.امروزه تحقیقات زیادی انجام میگیرد ولی بخش کوچکی از ان در مقالات اورده میشود که حاکی از عدم مهارت نویسنده در تدوین ساختاری مقاله است. 

چهار چوب مقاله نویسی

تحقیق و پژوهش در دنیای علم اهمیت ویژه ای دارد تمامی پیشرفتهای علمی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است.مهمترین شیوه ارایه نتایج یک تحقیق و پژوهش ،تهیه مقاله پژوهشی میباشد و محققی موفق است که بتواند مقاله خود را در مجلات معتبر منتشر کند.از انجایی که نوشتن صحیح مقاله از ارکان اساسی پذیرش و چاپ مقاله میباشد ما سعی کردیم به روشهای صحیح نگارش مقاله اشاره کنیم.

به طور کلی هر مقاله علمی و پژوهشی شامل اجزاء اصلی زیر است:

عنوان | نام نویسندگان | چکیده | کلمات کلیدی | مقدمهمبانی نظری تحقیق | روش تحقیق | یافته های تحقیق | بحث و نتیجه گیری | فهرست منابع

آموزش استخراج مقاله از پایان نامه

نحوه نوشتن عنوان مقاله

عنوان ، مفهوم و مضمون اصلی مقاله را به طور خلاصه نشان میدهد.عنوان مقاله بایستی جذاب ،کوتاه،گویا وبیانگر متغیرهای اصلی مقاله باشد.

عنوان مقاله لزوما همان عنوان پایان نامه نیست ومیتوان عنوانی غیر از عنوان پایان نامه و مرتبط با موضوع پایان نامه انتخاب کرد.درصورتی که پایان نامه قابلیت استخراج دو یا چند مقاله را دارد میتوانید عنوانی متناسب با موضوع مورد نظر انتخاب نمایید.

نحوه نوشتن اسامی نویسندگان

بعد از عنوان،اسامی نویسندگان مقاله ذکر میگردد.معمولا اسامی نویسندگان به ترتیت میزان مشارکت انها در انجام پژوهش ذکر میگردد و شماره گذاری میشود.در زیر اسامی مولفان ،نام دانشگاه یا موسسه ای که هر نویسنده در ان مشغول به تحصیل یا فعالیت است ذکر میگردد.

نحوه نوشتن چکیده مقاله

درصورتی که قصد استخراج یک مقاله از پایان نامه را دارید چکیده میتواند همان چکیده پایان نامه باشد اما درصورتی که بخواهید بیش از یک مقاله استخراج کنید بایستی مواردی از چکیده را انتخاب کنید که به موضوع شما مرتبط است و از ارایه یافته های مربوط به مقاله های بعدی پرهیز کنید.

نکاتی که در نوشتن چکیده باید در نظر گرفت:

تعداد کلمات چکیده بین 250-300 کلمه باشد.

جمله ها خبری و به صورت گذشته یا ماضی بعید نوشته شود.

چکیده را با ارایه هدف پژوهش و ضرورت آن شروع کنید.

موضوع خود را معرفی کنید.

به نحوه نمونه گیری ،آزمایش ،گردآوری داده ها اشاره نمایید.

یافته های پژوهش را به صورت مختصر بیان کنید.

کلمات کلیدی

واژگان کلیدی به خواننده کمک میکند بعد از خواند چکیدن  بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.لازم است کلماتی رو انتخاب نمایید  که بیشترین رابطه معنایی با مقاله شما دارد.تعداد کلمات کلیدی معمولا 3-6 کلمه در نظر گرفته میشود.

نحوه نوشتن مقدمه مقاله

در مقدمه مقاله مساله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف ان از نظر بنیادی و کاربردی به صورت مختصر بیان میگردد.مقدمه باید یک منطق اساسی را در مقاله بیان کند و به خواننده نشان دهد که چرا این تحقیق ادامه منطقی گزارشهای پیشین است..در مقدمه ابعاد وشرایط دقیق مساله بیان میشود به عبارت دیگر مساله چه چیزی است ،چرا بوجود آمده و چه شرایطی باعث بوجود آمدن آن شده است.

نحوه نوشتن پیشینه تحقیق

نوشتن  پیشینه تحقیق جزء اصلی مقاله میباشد.معمولا پیشینه در فصل دوم پایان نامه ذکر میشود منتها بایستی جدیدترین ومرتبط ترین نظریه های ثبت شده در فصل دوم پایان نامه را به صورت مختصر در مقاله آورده شود.اگر قصد چاپ مقاله خود در مجلات خارجی وبین المللی مثل isi,isc,scopos ,...

دارید نظریات وتئوریهای مربوط به موضوع پژوهش را خلاصه کنید. به صاحب نظران اصلی اشاره کنید،متغیرهای پژوهش را با منابع جدید تعریف کرده و مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهید و در پایان مبانی نظری پژوهش را جمع بندی کنید.

نحوه نوشتن پیشینه پژوهش

پژوهش های جدید را بررسی کنید و پژوهش های مرتبط را درج نمایید. در صورتی که پژوهش مسقیمی وجود ندارد به پژوهش های نزدیک اشاره نمایید و حتما پژوهش ها را نقد کنید این کار باعث میشود نظر داوران به مقاله شما مثبت گردد.درج پیشینه های قدیمی گویای عدم تسط پژوهشگر به پژوهش های جدید در دنیای علم است.درج جداول مقایسه ای پیشینه های پژوهشی به ترتیب سال یک روش خوب است.

نحوه نوشتن فرضیه وسوالات پژوهش

فرضیه های مقاله در فصل اول یا سوم پایان نامه موجود میباشد.در کارهای آزمایشی به نحوه ی آزمایش ،نوع کنترل و نحوه ی اخذ داده ها وروش تحلیل داده ها اشاره کنید و در کارهای غیر آزمایشی به منبعی که داده از آن گردآوری شده  و همچنین نحوه اخذ داده اشاره نمایید.

نحوه تحلیل داده ها

در این بخش از مقاله به کیفی و کمی بودن پژوهش ،مقطعی یا طولی بودن پژوهش و نوع آزمون یا طرح آزمایش خود اشاره میگردد.

چگونگی نوشتن نتایج تحقیق

برای نگارش این بخش می توانید از فصل چهارم پایان نامه استفاده کنید.سعی کنید از یافته هایی استفاده نمایید که مربوط به فرضیه یا سوال پژوهش شماست.در مقاله از درج یافته ها وجداول جانبی واضافه خودداری نمایید.

بحث ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری از جمله مهمترین بخش های یک مقاله است و نوع نتیجه گیری به مهارت و تسلط پژوهشگر بستگی دارد.نتیجه گیری خوب از مقاله به پذیرش راحت تر مقاله کمک میکند.

چگونگی نوشتن منابع مقاله

در پایان لازم است کلیه منابعی که در مقاله استفاده شده به شیوه ای مطلوب ذکر شود.هر مجله برای رفرنس نویسی استایل متفاوتی دارد و شما بایستی منابع مقاله خود را بر طبق منابع مجله مدنظرتان نگارش کنید. یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با در اختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدام فرمایید.

 

 

هیچ نظری برای این کالا وجود ندارد.

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

استخراج مقاله از پایان نامه و از رساله به همراه آموزش

  • مدل کالا: آموزش انجام شبیه سازی و آموزش کامپیوتری خود آموزهای شبیه سازی
  • موجودی: در انبار
  • 0 ریال

  • قیمت بدون مالیات: 0 ریال

برچسب ها: استخراج مقاله از پایان نامه و از رساله به همراه آموزش | آموزش استخراج مقاله از پایان نامه