آموزش انجام پروژه متالورژی و مهندسی مواد

بدون ديدگاه
آموزش انجام پروژه متالورژی و مهندسی مواد انجام پروژه متالورژی انجام پروژه متالورژی در زمینه شناسایی و انتخاب موادتحلیل و طراحی و شبیه سازی پروژه های متالورژی گرایش های اصلی مهندسی مواد : انجام پروژه متالورژی در زمینه جوشکاری بیشتر پروژه های این رشته به صورت آزمایشگاهی انجام میشوند و در نهایت با نرم افزارهای تحلیلی ،تحلیل … ادامه خواندن آموزش ...

ادامه مطلب ...