آموزش داده کاوی یا data mining

بدون ديدگاه
داده کاوی داده کاوی یا data mining  ،دانش استخراج طلاعات از داده های بسیار زیاد می باشد. دیتا ماینینگ ،اطلاعات و داده ها را استخراج و مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد. DATAMINING،در مفهوم کلی استخراج داده های نهان از میان بانک های اطلاعاتی می باشد. اکثر شرکت‌ها،سازمانها و موسسات دارای حجم زیادی از اطلاعات … ادامه خواندن آموزش ...

ادامه مطلب ...